Werkgroepen
PR
Francy Wicherink 0575 463467 activiteiten@kbokeijenborg.nl
Fons Stapelbroek 0575-463253 ftstapelbroek@gmail.com
Contactpersoon zieken en jubilea's
Marijke Hilderink 0575-464170  
Martha Mentink 0575-462498  
Seniorenconvent Bronckhorst
Frans de Vrught 0575-461883 convent@kbokeijenborg.nl
Werkgroep activiteiten
Karin Baakman 0575-463170 activiteiten@kbokeijenborg.nl
Francy Wicherink 0575-463467  activiteiten@kbokeijenborg.nl
Contactpersoon KBO Magazine
Lucy Eenink 06-29471817  nieuws@kbokeijenborg.nl
Gerard Stapelbroek 0575-461993  
Verlenging rijbewijs
Francy Wicherink 0575-463467 activiteiten@kbokeijenborg.nl
Fons Stapelbroek 0575-463253 ftstapelbroek@gmail.com
Ouderenadviseur
Frida van der Schot 0575-462992  
Trees Stapelbroek 0575-463253  
Belastingadviseur
Wilbert Bergervoet 0575-461570  
Paulien Jansen 06-19320975 penningmeester@kbokeijenborg.nl
Tabletcoaches
Lies Kelderman 0575-463549 kbokeijenborg.icafe@gmai.com
Gerrit de Greef 06-12909794 kbokeijenborg.icafe@gmai.com
Lucie Eenink 06-29471817 kbokeijenborg.icafe@gmai.com
Marga Bourgondiën 0575-463950  kbokeijenborg.icafe@gmai.com

Ledenadministie
Map Lankhorst 0575-463822 administratie@kbokeijenborg.nl
Sponsorencommissie:
Frans de Vrught 0575-461883 convent@kbokeijenborg.nl
Contactpersonen activiteiten
Bridgen: Marijke Hilderink 0575-464170 m.hilderink@kickxl.nl
Koersbal: Doortje Willemsen 0314-641604  
Bingo: Bep Giesen 0575-462194  
Fietsen: Fons  Stapelbroek 0575-463253 ftstapelbroek@gmail.com
  Frans de Vrught 0575-461883 convent@kbokeijenborg.nl

Fietsen-
Wieter Weg:

Francy Wicherink   0575-463467 activiteiten@kbokeijenborg.nl
Aanschuiftafel: Marijke Hilderink 0575-464170 m.hilderink@kickxl.nl
De Bleijkebus: Thea Weverink 06-10351865  

  Evelien Takkenkamp 06-10351865  

 

Copyright © 2004-2024 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee