Werkgroepen
PR
Francy Wicherink 0575 463467 activiteiten@kbokeijenborg.nl
Fons Stapelbroek 0575-463253 nieuws@kbokeijenborg.nl
Contactpersoon zieken en jubilea's
Marijke Hilderink 0575-464170  
Martha Mentink 0575-462498  
Seniorenconvent Bronckhorst
Frans de Vrught 0575-461883 convent@kbokeijenborg.nl
Werkgroep activiteiten
Jan Haarlink 0575-463137 activiteiten@kbokeijenborg.nl
Francy Wicherink 0575-463467  
Contactpersoon KBO-PCOB Magazine
Gerard Stapelbroek 0575-461993  
Verlenging rijbewijs
Francy Wicherink 0575-463467 activiteiten@kbokeijenborg.nl
Fons Stapelbroek 0575-463253 nieuws@kbokeijenborg.nl
Ouderenadviseur
Frida van der Schot 0575-462992  
Trees Stapelbroek 0575-463253  
Belastingadviseur
Wilbert Bergervoet 0575-461570  
Paulien Jansen 06-19320975 penningmeester@kbokeijenborg.nl
Tabletcoaches
Lies Kelderman 0575-463549 kbokeijenborg.icafe@gmai.com
Gerrit de Greef 06-12909794 kbokeijenborg.icafe@gmai.com
Lucie Eenink 06-29471817 kbokeijenborg.icafe@gmai.com
Marga Bourgondiën 0575-463950  
Nelly Meijer 06-36139654  

Ledenadministie
Map Lankhorst 0575-463822 m.lankhorstpot@upcmail.nl
Sponsorencommissie:
Leo Rabelink 0575-461359 lrabelink@planet.nl
Tonny Willemsen 0575-462277 awwillemsen@awwillemsen.nl
Contactpersonen activiteiten
Bridgen: Marijke Hilderink 0575-464170 m.hilderink@kickxl.nl
Dansgroep: Trees Melgers 0575-461858  
Koersbal: Doortje Willemsen 0314-641604  
Bingo: Bep Giesen 0575-462194  
Fietsen: Leo Rabelink 0575-461359 lrabelink@planet.nl 
  Fons  Stapelbroek 0575-463253 nieuws@kbokeijenborg.nl
Aanschuiftafel: Marijke Hilderink 0575-464170 m.hilderink@kickxl.nl
De Bleijkebus: Diny Huis in 't Veld 0575-462809  

 

KBO-PCOB Magazine
Copyright © 2004-2023 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee