Contact
aug 26, 2021

Nieuwsbrief september 2021


Nieuwsbrief KBO Keijenborg. september 2021

Beste leden,

De zomeractiviteiten lopen al weer ten einde en
we gaan zoveel mogelijk weer over tot onze vaste activiteiten voor zover de coronamaatrelen dit toelaten.
Sinds maart 2020 vermelden we dan ook weer onze agenda voor de komende maanden.
Wij hopen u dan weer geregeld te zien bij onderstaande activiteiten.

Het bestuur

Agenda:

02 september: Fietsmiddag
05 september: Aanschuiftafel
08 september: Bingomiddag
14 september: Klootschieten
16 september: Jaarlijkse fietsdag
18 september: de Bleijkebus
24 september: Ouderensportdag
01 oktober: Dag van de ouderen
06 oktober: Jaarvergadering
07 oktober: Museumbezoek

Wekelijkse activiteiten:
Internet café vanaf 9.00 uur de Horst, inloop elke maandag
Internet café vanaf 10.30 uur de Horst, workshop elke maandag
Koersbal vanaf 14.00 uur de Horst elke maandag
Volksdansen vanaf 13.30 uur de Horst ?????
Bridge vanaf 19.15 uur de Horst elke dinsdag
Kaarten vanaf 14.00 uur de Horst elke woensdag

Andere activiteiten / hoe laat / waar:
Bingo elke 2e woensdag v/d maand vanaf 14.00 uur in de Horst
Aanschuiftafel elke 2e zondag v/d maand s.v.p. opgeven *
Bleijkebus elke 3e zaterdag v/d maand s.v.p. opgeven *
* Zie info over opgeven elders in deze Nieuwsbrief

Wij hopen u ook spoedig te zien bij een van onze activiteiten,
U bent van harte welkom!

31 augustus: Unieke kans: André Rieu

Via Marijke Hilderink werden wij erop geattendeerd dat in de VUE bioscoop in Doetinchem een fantastische film voor liefhebbers van de muziek van André Rieu draait.

Datum dinsdag 31 augustus om 14.00 uur (tot 17.35 uur)
Plaats VUE bioscoop Doetinchem
Kosten € 14,50 per persoon.

De koning van de Weense wals heeft deze film hoogstpersoonlijk samengesteld uit vele optredens die hij overal in de wereld heeft gemaakt, Sao Paulo, Mainau, Boekarest etc. Het zijn de favoriete tunes, opera-aria's en dansacts van André; hij brengt artiesten van internationale allure samen in een groots spektakel, om iedereen te laten zingen, dansen en lachen. Opnames die nog nooit eerder op het grote scherm te zien zijn geweest. Een hartverwarmend concert waarvan fans van André vanuit een luie stoel dicht bij huis kunnen gaan genieten.

Op donderdag 19 augustus om 19.30 uur hebben wij bovenstaande mail verstuurd.
Een uur later waren er al 10 aanmeldingen, er zijn nog enkele plaatsen vrij dus bel gewoon even.
U kunt zich hiervoor telefonisch opgeven bij Jan Haarlink 0575-463137 of
Francy Wicherink 0575-463467.
Bij opgave vragen wij meteen of u eventueel wilt rijden naar Doetinchem, (vlak bij VUE zitten twee parkeergarages, volgens ons is daar altijd wel plaats. Auto- en parkeerkosten worden onderling verrekend per auto.)

Er zal ongetwijfeld een pauze zijn: KBO Keijenborg biedt u dan een consumptie aan!

Zondag 5 september de aanschuiftafel

In september wordt begonnen met de wijnoogst. Een zeer drukke tijd voor Jan en Alma, daarom is de aanschuiftafel de eerste week van september. We kunnen dan genieten van een prachtige wijngaard en ook van heerlijk eten.
Ditmaal verzorgd door de groep van Yvonne Lakerveld
De kosten zijn € 8,= p.p. Vooraf opgeven bij Marijke Hilderink tel. 0575-464170
Wilt u opgehaald en weer thuisgebracht worden dan vermelden . Dit kost € 2,= p.p.

Jaarlijkse fietsdag op 16 september

De traditionele jaarlijkse fietsdag, gepland voor 15 juli j.l., is helaas door slechte weersomstandig-heden niet doorgegaan. Degenen die zich aangemeld hadden zijn ’s-morgens via e-mail op de hoogte gebracht. We hebben toen bekend gemaakt deze eventueel te verplaatsen naar septem-ber.

Daarom hebben we deze jaarlijkse fietsdag (ca 50 km) nu gepland op donderdag 16 sep-tember a.s.
We gaan ervan uit dat de weergoden ons dan beter gestemd zijn, zodat het een leuke gezellige dag wordt .We verwachten hiervoor dan ook veel belangstelling. We willen u vragen u opnieuw op te geven, ook zij die zich vorige keer al hadden opgegeven.
We vertrekken om 10.00 uur vanaf het Booltinkplein. Het is de bedoeling dat we onderweg om ca 11.00 uur een koffie/theestop houden. Vervolgens zal om ca. 12.30 uur een horeca gelegen-heid bezocht worden voor de lunch (kosten € 13.00 per persoon: warme snack en consumptie).
De terugtocht gaat weer door het prachtige Achterhoekse coulissen landschap, waar we afhanke-lijk van de weersomstandigheden onderweg nog een terrasje pikken. Om ca 17.00 uur verwach-ten we weer in Keijenborg terug te zijn.
Aanmelden vóór uiterlijk 12 september bij:
Frans de Vrught, tel. 06-58802262.
Fons Stapelbroek, tel. 0575-463253 of 06-51278593.

24 september Ouderensportdag voor 55+ers

Dit jaar gaat het combinatie-functionarissenteam van de gemeente Brockhorst ervan uit dat ze dit jaar wel de ouderensportdag mogen organiseren. Wij willen dit jaar in Keijenborg op en rond de velden van de Keijenburgse Boys de activiteiten en gezondheidschecks laten plaatsvinden.

Wat is de ouderensportdag?
Op vrijdag 24 september proberen we zoveel mogelijk 55+ inwoners uit Bronckhorst eo naar Keijenborg te krijgen (op vrijdag 21 september is de ouderensportdag in Vorden). Het doel is om met name mensen die nog niet actief zijn te laten zien dat er heel veel mogelijkheden zijn om wel actief te zijn. Van OldStars voetbal tot fitness, van wandelen tot dans en alles wat daar tussen zit. Tijdens de dag die we rond 10.00 uur willen laten starten kunnen bezoekers gratis deelnemen of gewoon even kijken en informatie inwinnen over de verschillende activiteiten.
Ook de plaatselijke fietshandelaar nodigen we uit om de laatste trends van bijv Ebikes te laten zien. Rond de klok van 13.00 willen we afsluiten.

Net als 2 jaar geleden hopen we ook nu weer dat we naast de GALM test (zie bijlage) ook bloeddruk, cholesterol en suikerspiegel te meten. En aan de hand van deze resultaten ook iemand te helpen de juiste keuze te maken. In principe vinden alle activiteiten buiten plaats. Uiteraard zorgen we voor koffie/thee, drankje voor vrijwilligers & bezoekers.

Als KBO Keijenborg zullen we evenals 2 jaar geleden deelnemen en het koersbal promoten.
Dit alles onder voorbehoud van de dan geldende coronaregels.
Wij hopen velen van u te ontmoeten op deze sportieve en gezellige dag.

De GALM test
Tijdens deze test wordt onder andere de BMI (lengte – gewicht), handvaardigheid, reactievermogen, handknijpkracht, schouderlenigheid en lenigheid gemeten,
De resultaten geven een goed beeld van de gezondheid van de deelnemers.


6 oktober; Opening seizoen / Jaarvergadering

Velen van u zullen zich het optreden herinneren van ‘slachtvisite’ van 2 jaar geleden. Twee dames die in dialect vertelden hoe er vroeger geslacht werd. Het was geen strak verhaal, veel komische gebeurtenissen kwamen er aan de orde. Een soortgelijk duo hebben wij uitgenodigd voor het tweede gedeelte van de middag op woensdag 6 oktober. Hendurk & Geessie, een cabaret duo uit Bornebroek, gaan vertellen over het gebruik van klompen in Twente door de jaren heen. Er wordt zelfs een klompenmodeshow gegeven. U komt alles te weten over de trekklomp, de snoetklomp en de Muensterklomp.
Het wordt een middag lang lachen, gieren en brullen. In het Twentse dialect.
De clou van de grappen is dat ze zijn geworteld in het alledaagse leven en de grappige observaties die daar bij horen. Kenmerk van de humor is dat het recht voor de raap is. ‘Dat typeert de Twentse humor’. De formule met sketches en liedjes van Twente Plat, zoals Hendurk en Geessie officieel heten, trekt al meer dan 40 jaar volle zalen. Dus durven wij te stellen dat dit voor ons een vermakelijke middag zal gaan worden.
Wie zelf wil oordelen wat Twents Plat met de lachspieren doet, kom woensdag 6 oktober naar de Horst want: lachen is gezond.

Museumclub Nieuws !!!

Dat is lang geleden, maar nu hoop ik dan toch dat we in oktober weer gezamenlijk naar een museum kunnen, al is het wel onder de dan geldende voorwaarden.
Mijn idee is om naar het Kröller Müller te gaan. We kunnen er met de auto naar toe.
Het museum is ruim opgezet en de beeldentuin in herfsttinten is prachtig. Natuurlijk slaan we de schilderijen van Vincent van Gogh niet over maar ik zal deze keer ook zeker aandacht besteden in mijn uitleg aan het Rietveld-paviljoen met werk van Barbara Hebworth en het Aldo van Eyck-paviljoen enz. enz.
Voorbereidingsavond in dorpshuis “de Horst” op maandag 04 oktober a.s. om 20.00 uur en het museumbezoek op donderdag 07 oktober.

Opgave mogelijk tot 1 oktober bij Aly Janssen tel. 0575460085 / 0621935619 mail: aly@janho.nl

PLUS geeft verenigingen een financieel steuntje in de rug

In de lockdown-tijd tijdens de corona was ons enige uitje boodschappen doen in de supermarkt. Alles lag stil; voetbal, kaarten en zangkoren. Voor de meeste clubs gingen de vaste kosten ge-woon door. De PLUS heeft het idee opgevat, om nu de draad door iedereen weer min of meer opgepakt mag worden, clubs en verenigingen financieel te steunen. Hen te helpen als er beperkin-gen zijn ontstaan door gemiste inkomsten of anders gewoon om eens iets extra’s te doen.

Hoe gaat het in zijn werk. Vanaf zondag 5 september t/m zaterdag 13 november kunnen klanten punten sparen: bij ieder € 10,-- aan boodschappen wordt één spaarpunt gegeven. Hoe meer pun-ten er gespaard worden, hoe meer euro’s de PLUS geeft aan een vereniging. Ga boodschappen doen bij de PLUS en spaar mee voor KBO Keijenborg.

Keuringsdata 2e helft 2021 t.b.v. verlengen rijbewijs.

vrijdag 24 september vanaf 12.00 uur- vrijdg 29 oktober vanaf 12.00 uur - 27 november en 18 december

Samen een dansje maken ”Volksdansen”

De zomer is alweer bijna voorbij. De weersomstandigheden en temperaturen waren wat wisselval-liger en lager dan vorig jaar. Desondanks was het een groeizame zomer, waar we tussen de buien door genoten van het buitenleven. Nu de herfst weer in aantocht is , is de tijd aangebroken om de binnen activiteiten op te pakken.
Zo ook het volksdansen. De laatste bijeenkomst was midden juni. De dames van het volksdansen waren, na een lange stop i.v.m. corona, eindelijk weer eens bij elkaar. Het was een gezellige mid-dag waar we weer eens konden bijpraten met elkaar. Tijdens deze bijeenkomst hebben we be-sproken dat we de dansgroep (nu 7 personen) graag met enkele nieuwe leden willen uitbreiden . Dit met het oog op meerdere variatie/mogelijkheden van het dansen én de verhoging van de ge-zelligheid .
We hebben in de vorige nieuwsbrief dan ook een oproep geplaatst om dansliefhebbers enthou-siast te maken. Tot op heden hebben we wel reacties gehad, maar dit heeft nog niet geleid tot concrete aanmeldingen.
De eerste bijeenkomst is begin september, datum en tijdstip volgt.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Trees Melgers (0575-461858) zij is het aanspreekpunt van deze dansgroep.

Aanschuiftafel Zondag 11 juli 2021 (verslag)
Gelukkig het mag weer!
Dat was van de gezichten te lezen.
Iedereen, de gasten en de vrijwilligers hadden er zin in.

Op het menu stond:
-Tomatensoep
-Varkenshaasje met champignonroomsaus
-Gemengde sla en sperzieboontjes
-Gebakken aardappelen
-Hessischer Apfeltraum

De vrijwilligers waren: Diny, Trees, Marian en Evelien
Jan en Alma bedankt voor het ter beschikking stellen van de geweldige locatie.

De Bleijkebus 17-7-2021 (verslag)

Op zaterdagmiddag 17 juli zijn we er voor het eerst weer met de Bleijkebus op uit geweest, na een lange, stille corona periode. Heerlijk dat dit weer kan en wat boften we met het zonnige weer, na al die regen van de afgelopen week.
Nadat Tonny iedereen thuis had opgehaald reden we met ons vrolijk gezelschap richting Montferland en genoten van onze prachtige, Gelderse natuur. Voor onze koffiepauze legden we aan bij Partycentrum De Deel in Loerbeek. Het was terrasweer, dus zochten we daar een mooi plaatsje onder de parasols. We kregen heerlijk gebak en dat aten we met een "florkje"; kennen jullie dat? Super functioneel. We zaten daar fijn, maar we wilden toch ook verder. Dus toerde de bus naar Pannerden en Tolkamer. En uiteindelijk naar onze bestemming: de Rijnkade. Helaas was de weg daar naartoe afgesloten vanwege hoogwater. En dat wilden we juist zien. Maar onze chauffeur zit niet voor een "gat", weg gevangen. Al draaiend en kerend, via smalle straatjes, tussen de huizen door, kwamen we er uiteindelijk toch. En nu konden we, zelfs vanuit de bus, de extreem hoge waterstand van de Rijn veilig en goed zien. We zagen ook grote Rijnaken, door de snelle stroming, in een hoog tempo voorbij glijden. Het water kwam daar zelfs tot over de bestrating van het restaurant. Indrukwekkend.
Tijd voor de terugtocht, dus toerden we nu naar de Veldhoek. Daar hebben we bij Appie Happie samen lekker gegeten en over van alles en nog wat gezellig zitten kletsen als vanouds.
Na dit leuke uitstapje bracht Tonny iedereen weer naar huis. We kijken uit naar een volgende rit!
Tonny, Diny en Helmy.

De aanschuiftafel van zondag 8 augustus 2021 (Verslag)

Voor ons was het weer de eerste keer dat we mochten koken i.v.m. corona.
We hadden het volgende menu bereid:

- Italiaanse tomatensoep met mascarpone
- Bloemkoolschotel met gehakt.
- Komkommersalade
- Zomers toetje

Tegen 12:30 kwamen de eerste gasten binnen. Meteen werd er al gezellig gekletst
en tegen 13:00 uur zijn we met de maaltijd begonnen.
Alle gasten die zich hadden opgegeven waren aanwezig.
Iedereen heeft genoten van het lekkere eten.
Nadat we alles weer opgeruimd hadden gingen we om 16.00 voldaan naar huis.

Groeten, Annie, Willemien, Liesbeth en Ria

                Alle jarigen in de maand september:

                                      van harte gefeliciteerd,

                                                           wij wensen u een fijne dag!

                                              Het volgende magazine en nieuwsbrief verschijnt 28 september

Copyright © 2004-2021 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee