Home
jan 28, 2021

Nieuwsbrief februari 2021


Nieuwsbrief KBO Keijenborg. februari 2021

Beste KBO-leden
Het nieuwe jaar is alweer enkele weken oud en de eerste nieuwsbrief ligt weer voor u. De agenda is nog steeds leeg, maar wij wensen u allen, ondanks de steeds meer beperkende maatregelen, het allerbeste in goede gezondheid voor 2021.
Het Bestuur

Even een moment contact
2020 was een jaar dat ons nog lang zal heugen. We werden overvallen door de coronapandemie.
Jaarlijks organiseren we vele activiteiten en bijeenkomsten om gezellig bij te praten.
Het afgelopen jaar stond echter in schril contrast met de normale jaarlijkse gang van zaken.
Vele activiteiten konden geen doorgang vinden. Afgelopen zomer konden we nog wel bingo spelen, klootschieten en hadden we meerdere terrasbijeenkomsten, die heel gezellig waren.
Middels enkele brievenbus verrassingen hebben we u toch nog een hart onder de riem willen steken.
Tot 9 februari is er weer een fysiek contactverbod, dat wil zeggen dat we ondanks de 1,5 meter afstand geen bijeenkomsten kunnen hebben.
Natuurlijk hebt u allen uw eigen contacten met kinderen, familie en buren maar dit kringetje wordt nu na bijna een jaar misschien toch wel klein. Wilt u ook eens met anderen praten of appen, wij willen u hierbij helpen. We zouden kleinere appgroepen kunnen samenstellen zodat u onderling van gedachten kunt wisselen. Het kan een groep van deelnemers zijn die samen al bijv. volksdansen of bridgen. Bent u geen lid van een activiteitengroep dan kunnen we ook willekeurig enkele mensen bij elkaar voegen. Op deze manier verbreedt u uw horizon, u kunt op een simpele manier zo contact met elkaar houden en iets voor elkaar betekenen in deze bijzondere tijd. Hebt u geen telefoon waar u mee kunt appen, een telefooncirkel opzetten is een andere mogelijkheid. De eerste van de cirkel (Frans of Francy) begint met bellen en iedereen heeft een vast persoon om te bellen die dag, de laatste belt terug naar Frans of Francy, dan weten wij dat iedereen op die dag in ieder geval contact met iemand heeft gehad.
Vindt u dit een goed idee, aarzel niet en geef u telefonisch op bij: 06-58802262 (Frans de Vrught) of Francy Wicherink (0575 463467 of 06 45664558). Wij zijn enthousiast als KBO dat we weer iets voor u kunnen betekenen, we hopen op heel veel telefoontjes. U doet toch ook mee!! Hebt u er zelf minder behoefte aan, doe het dan voor een ander!

 Aangifte Inkomstenbelasting 2020

De aanvragen om de aangifte 2020 te verzorgen komen al weer binnen.

KBO Keijenborg heeft 2 belastinginvullers.

Wilt u uw aangifte laten invullen door de belastingconsulenten van de KBO Keijenborg,
dan moet u zelf contact opnemen met:

Wilbert Bergervoet tel. 06-44966717

Paulien Jansen Schutten tel. 06-19320975

Het vaccinatiebeleid

Er is in de media nogal veel te doen over het vaccinatiebeleid van de Rijksoverheid.
Verschillende groepen willen als eerste aan de beurt komen, maar inmiddels is het vaccineren gestart.
De laatste dagen wijzigt de volgorde nogal eens maar de actuele informatie van de Rijksoverheid
kunt u vinden op www.coronavaccinatie.nl

 Nieuwe leden 2020 KBO Keijenborg

Ria Jansen Eulingkamp 29 Keijenborg
Liesbeth Schooltink Wichmondseweg 6 Baak
Everdien en Gerard Schut Bakermarksedijk 19 Baak
Hr. en mevr. Bloemenkamp Broekweg 2 Wichmond
Anny Sueters Koldeweiweg 14 Keijenborg
Annelies Goossens Eulingkamp 35 Keijenborg
Marcel Berendsen Koepelweg 8 Keijenborg
Gerard en Diny Seesing Pastoor Thuisstraat 6-1 Keijenborg
Hans Mokkink Geltinkweg 12 Keijenborg

Nogmaals allen welkom als lid van onze vereniging en wij hopen u, zo gauw het weer mogelijks is, te ontmoeten bij een van onze activiteiten.

 Leefbaarheid in Keijenborg

Beste KBO-leden.
Als u dit leest is het nieuwe jaar alweer enkele weken oud . Ik wens u toch nog het allerbeste in goede gezondheid voor 2021.
De laatste keer dat we u geïnformeerd hebben over de leefbaarheid van ons dorp met betrekking tot de woningbouw, is alweer van september vorig jaar. Naar aanleiding van de stellingname van de gemeente (geen gemeenschapsgeld uitgeven voor onderzoek i.v.m. respons door coronavirus) is er nadien in oktober overleg geweest met de dorpsraad. Hieruit bleek dat men achter de schermen toch bezig is geweest met verschillende activiteiten.
Deze activiteiten betroffen de woningbouw en de ontwikkeling van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) van het bestaande clubgebouw van de voetbalvereniging.
In een digitaal overleg van begin december van de dorpsraad met B&W van Bronckhorst, waarbij ik werd uitgenodigd om namens de KBO zitting te nemen, werd bekend gemaakt wat de status van zowel de woningbouw als MFA is.
De gemeente heeft gemeld dat er naar drie uitbreidingslocaties nadrukkelijk is gekeken.
Deze 3 locaties zijn:
*Locatie Maria Postel
*Locatie autobedrijf Kemp.
*Locatie de Tapperij Coen Evers,( voormalig café Winkelman).
Uit het overleg bleek verder dat de uitbreiding (reguliere woningen) op de grond van Maria Postel vooralsnog niet doorgaat. De dorpsraad zal in overleg met de gemeente begin februari bekijken wat de verdere mogelijkheden zijn m.b.t. de woningbouw in Keijenborg.
Er hebben zich in de afgelopen periode meerdere partijen bij de gemeente aangemeld met plannen voor woningbouw. Deze plannen zijn vooralsnog niet geselecteerd voor het nemen van vervolgstappen. De redenen hiervoor lopen uiteen, maar zijn niet in detail met de dorpsraad gedeeld i.v.m. privacy van de initiatiefnemers.
De dorpsraad blijft zich inzetten voor woningbouw in het dorp en onderhoudt hierover, met in achtneming van de huidige corona maatregelen, nauw contact met de gemeente.
Verder neemt het college op korte termijn een besluit over de ontwikkeling en doorgang van de MFA in Keijenborg.
Na dit collegebesluit zal ook de gemeenteraad hierover nog een besluit moeten nemen.
We houden u op de hoogte.
groeten, Frans de Vrught

Alle jarigen in de de maand februari:

                           van harte gefeliciteerd,

                                             wij wensen u, ondanks de beperkte bezoekregeling,

                                                                                 toch een fijne dag!

                              Het Magazine en de Nieuwsbrief voor maart verschiint 23 februari

Copyright © 2004-2021 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee