Internet Café agenda
aug 26, 2020

Nieuwsbrief september 2020


Nieuwsbrief KBO Keijenborg. september 2020

Beste leden,

De zomer loopt alweer naar zijn einde en het coronavirus waard nog steeds rond.
We hebben in de zomermaanden juni, juli en augustus diverse buitenactiviteiten georganiseerd, waar de deelnemers enorm van hebben genoten.
Deze buitenactiviteiten waren mogelijk door de financiële steun van Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en het Oranje Fonds en door het prachtige zomerweer.
De komende maanden, als het weer minder wordt om buitenactiviteiten te organiseren, zullen we meer naar binnen moeten met alle noodzakelijke maatregelen die vereist zijn.
In de komende maand september zullen we, in overleg met Emiel, bekijken wat de mogelijkheden in de vernieuwde de Horst zijn.
Dus vooreerst zullen er in september nog weinig activiteiten zijn.
Wij zullen degene die een mailadres hebben per mail op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Hebt u uw mailadres nog niet doorgegeven, dan dit graag doorgeven aan de ledenadministratie, mail: m.lankhorstpot@upcmail.nl. zodat we u ook snel van informatie kunnen voorzien.

Voor iedereen geldt;
• Blijf bij klachten thuis en laat u testen;
• Houd 1,5 meter afstand van anderen;
• was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
• vermijd drukte;
• Blijf gezond en kijk om naar elkaar.
Het Bestuur

Medische keuring t.b.v. het verlengen van het rijbewijs

Voor de 2e helft 2020 zijn de keuringsdagen;

12 september – 10 oktober – 7 november – 12 december.

Internetcafé 
Het Internetcafé zal in september nog gesloten zijn. Voor dringende problemen kan men nog wel een van de coaches bellen (telefoonnrs. zie in het jaarboek).
De komende maand bekijken we of we in oktober op een aangepaste wijze toch weer kunnen starten met het internetcafé.

De Duofiets

Onze duofiets is sinds enkele weken voorzien van een spatscherm, waardoor hij Corona-proof is.
Hij kan dus door iedereen gebruikt worden en de laatste weken met het mooie zomerweer is hier dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt.

Voor reservering kunt u bellen met;
Rikie Scheers, tel: 06-40925644 of met
Truus Buil, tel: 06-23858770

 De Aanschuiftafel

De Aanschuiftafel is deze zomer weer gestart met maximaal 16 personen, onder de appelboom, bloeiende rozenboog of in de grote kapschuur in de tuin, het was een blij weerzien na de lock-down. Voor de bediening was het extra aanpoten met die lange afstanden, maar een tevreden glimlach doet wonderen! De aanschuiftafel is nu afhankelijk van mooi weer, een datum wordt niet vastgelegd maar u wordt gebeld om te komen eten. In oktober is er geen aanschuiftafel omdat Jan en Alma dan druk zijn met de druivenoogst en de ruimte nodig hebben. In november beginnen we weer na een aanpassing van de luchtcirculatie in de serre. Ook dan gaan we uit van 16 personen voor de 1,5 m richtlijn.

Bridgeclub De Kei

Bridgeclub “De KEI” heeft als enige in de hele regio de hele zomer gebridged, wat waren we blij elkaar weer te zien. Met de I-Pads van het internet- café en van de leden konden de bridgescores prima bijgehouden worden. Er werd op donderdag en vrijdagmiddag gespeeld bij “den Olden Smid” met maximaal 5 tafels. Grote complimenten voor Johan Hilderink die als wedstrijdleider elke week moest puzzelen om iedereen op z’n eigen niveau met steeds een ander tegenstander te laten spelen. Ook Jan en Alma bedankt voor de geweldige gastvrijheid.
Na overleg met Emiel over de mogelijkheden in de Horst, willen we half september weer beginnen. Dit zal ook op 2 avonden zijn voor de nodige afstand. (50 leden) We hebben richtlijnen gekregen van de bridgebond waar we ons strikt aan houden, ook onze leden zijn hiervan op de hoogte. We hopen op veel bridgeplezier ondanks alle corona- maatregelen.

Klootschieten (verslag 21 juli)  

Öm half twee hadden zich veertien man/vrouw verzameld bi-j de Horst. Dat waren der maor liefst zesse meer as de eerste keer. Van zo’n succes kan menige politieke parti-je alleen maor druumen. Der werden twee groepen emaakt. Een van twee keer drie en een van twee keer vier. Met de mansluu was ’t ongelieke verdeeld. Ik kwam in een groep zonder, dus wi-j zaggen de bu-je al hang’n. Der kan wel gescheven wean “een vrouw is honderd mannen te erg”. Maor toch, oaver ’t algemeen smiet die wieter as vrouwluu. Now waren de vrouwluu met wie ik samen ging kloot-schieten neet bange uut-evall’n. Dat schealt ’n slok op ’n borrel. Met zien allen liepe wi-j naar de Uulennesterstraote. Doar begonne wi-j te gooien. Toen rechtdeur naor de Wolsinkweg.
An ’t ende van de weg bi-j Besselink de smid langs de graven hen naor de Hoegenstraote. Op ’t pad langs de graven hen he’w natuurluk neet e-gooit, maor dat snappe jullie wel. Van de Hoegen-straote naar de Keijenburgseweg met as endpunt, de theetuin van Janssen. Daor wed onder ’t genot van wat te drinken de uutslag bekent emaakt. Dat was heel spannend. ’t Verschil tussen de groepen was neet zo groot. ’t Minste team had ’t in zeuvenenvieftig worpen edaon en de besten in eenenvieftig. En wat denk i-j? Jao heur, wi-j hadd’n ewonnen en Jan had eschreven, dus…… Now doo'j ’t neet veur de winst, maor ’t vuult wel lekker.

Aanschuiftafel (verslag 1 augustus) 

Omdat de activiteiten i.v.m. Corona alleen buiten door kunnen gaan, wordt er als allereerst gekeken naar het weer.
Op 1 augustus waren de weersverwachtingen goed. De aanschuiftafel werd gepland op zaterdagmiddag 13.00 uur.
Onder de kapschuur van Jan en Alma was plaats voor 16 personen.
Gezien de zomerse temperaturen werd er gekozen voor een licht menu.
Als voorgerecht, stokbrood met kruidenboter en roomkaas en een kippenbouillonsoep.
Het hoofdgerecht was een hors-d’oeuvre en als nagerecht panna cotta met zomerse vruchten.
Bij de gasten viel dat goed in de smaak. Er bleef maar weinig over. Dat is altijd een goed teken.
De appelsap werd aangeboden door Jan en Alma.

Helmy zorgde voor de menukaartjes en de gastvrouwen waren Diny, Trees, Marian en Evelien.

Leefbaarheid in Keijenborg

In de nieuwsbrief van maart hebben we u het laatst geïnformeerd over de enquête die uitgeschreven zou worden m.b.t. de woningbouw in Keijenborg.

Er zou een onderzoek worden uitgevoerd door een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is; Moventem. Moventem zou dit onderzoek in samenwerking met de Dorpsraad en de gemeente uitvoeren.
Door de uitbraak van het corona virus, half maart, is de prioriteit van de Dorpsraad verlegd naar andere activiteiten.
De Dorpsraad heeft er voor gekozen om op dit moment geen gemeenschapsgeld uit te geven aan een onderzoek dat:
  1)volgens de gemeente niets toevoegt ;
  2)waarschijnlijk niet op voldoende reacties kan rekenen vanwege Corona;
  3)er ondanks het uitblijven van dit onderzoek ,toch veel initiatieven worden gelanceerd.
De gemeente heeft nog vóór de Corona-uitbraak laten weten uit de 11 plannen een selectie van 3 te hebben gemaakt waarmee verder wordt gegaan. Dat betekent niet dat die er dus komen , maar er is wel actie.
Het KBO bestuur vindt deze stellingname van de gemeente erg eenzijdig en vraagt zich af of we er als Keijenborgse gemeenschap, niet alles aan gedaan hebben om de gemeente van gedachten te doen veranderen.
Volgens de Dorpsraad die, hierover meermalen contact heeft gehad met de gemeente, heeft ook moeite met dit standpunt.
Het KBO-bestuur wil met andere disciplines binnen het dorp het geheel nog eens ter discussie stellen.
Hopelijk dat het Coronavirus zich niet verder ontwikkelt, zodat we op korte termijn met elkaar om de tafel kunnen zitten.
groeten, Frans de Vrught.

Europese regeling verlenging rijbewijs

De geldigheid van rijbewijzen die tijdens de coronacrisis zijn verlopen, wordt met zeven maanden verlengd. Dat heeft de Europese Commissie besloten, laat minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen weten. Op die manier kunnen automobilisten met een rijbewijs dat tussen 1 februari en 1 september 2020 is verlopen of nog verloopt langer doorrijden. Ze mogen het rijbewijs in de hele EU blijven gebruiken. De duur van zeven maanden geldt vanaf de datum waarop het rijbewijs verloopt.

75 jaar of ouder?
De coulanceregeling die 1 december 2019 is ingegaan maakt het mogelijk dat bestuurders nog een jaar langer met hun verlopen rijbewijs binnen Nederland kunnen rijden. Bestuurders van 75 jaar of ouder die binnen de coulanceregeling van 1 december 2019 vallen en waarvan het rijbewijs na 1 februari 2020 is verlopen vallen nu onder de Europese regeling. Zij kunnen tot 7 maanden na de verloopdatum van het rijbewijs binnen Europa blijven rijden. Er zijn hiervoor geen aparte formulieren of codes nodig. Valt u in de coulanceregeling van december jl. en is uw rijbewijs verlopen voor 1 februari 2020 dan is rijden in het buitenland niet mogelijk.

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Alle jarigen in de maand september 

van harte gefeliciteerd 

Wij wensen u ondadanks alle beperkingen toch een fijne dag.

 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle zieken wensen wij van harte betrschap.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                     Het volgende Magazine en de nieuwsbrief komen 22 september uit.

Copyright © 2004-2021 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee