Internet Café agenda
aug 29, 2023

Nieuwsbrief september


Nieuwsbrief september 2023

Agenda:

08 september: Whisky smokkeltocht in Delden
12 september: Klootschieten
13 september: Bingo
16 september: Bleijkebus
25 september: Internetcafé start weer…..
13 oktober: Opening seizoen
08 oktober: Aanschuiftafel
18 oktober: Bingo

 

Wekelijkse activiteiten:

Internetcafé: elke maandag
- van 9.00 tot 10.00 uur vrije inloop
- van 10.00 tot 12.00 uur op afspraak
Koersbal: vanaf 14.00 uur de Horst elke maandag
Bridge: aanvang 19.00 uur de Horst elke dinsdag
Kaarten: aanvang 14.00 uur de Horst elke woensdag

Andere activiteiten: / hoe laat / waar:
Bingo aanvang 14.00 uur in de Horst (woensdag)
Aanschuiftafel s.v.p. opgeven, (zaterdag/zondag)*
Bleijkebus s.v.p. opgeven, (zaterdag)*

* Zie info over opgeven elders in deze Nieuwsbrief

Wij hopen u ook een keer te zien, van harte welkom!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RABO Clubsupport 2023

Zoals voorgaande jaren organiseert Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek
‘Rabo Clubsupport’ en wij doen weer mee! Kom in actie en steun ons. Als lid van deze bank heb je een stemcode ontvangen en kun je van 4 t/m 26 september je stemmen digitaal uitbrengen op minimaal 3 en max 5 verenigingen of clubs die je een warm hart toedraagt. Iedereen krijgt vijf stemmen. Wij rekenen op uw steun met 2 stemmen! Niet zo handig met de computer, vraag hulp aan familie, benader een bestuurslid of het internetcafé.
U vindt “KBO Keijenborg” onder de regio Noord- en Oost achterhoek.

IN SEPTEMBER EN OKTOBER IS ER GÉÉN AANSCHUIFTAFEL I.V.M.
 
DE DRUIVENOOGST

 

Uitgaansavond 8 september: Whisky smokkeltocht in Delden

“Je bent een illegale whiskystoker in de Schotse Hooglanden.
De Engelse regering wil belasting heffen op jouw lekkere whisky, daarom smokkel je liever een paar flesjes naar je vaste afnemers”. Met een team ga je in het schemerdonker op pad met een halfvolle fles op een route vol gevaren. Onderweg kun je whisky verdienen door buit maken op andere teams en door het goed uitvoeren van speciale opdrachten. Lengte van de wandeling ca. 2,5 kilometer waar je toch zeker 2 uur mee bezig bent. We beginnen met een heerlijk koud- en warm buffet, zodat we onderweg geen last zullen hebben van hongerige magen.
Begin locatie : De Weijenborg, Spoorstraat 16, Delden
Starttijd : 18.30 uur met het buffet
Kosten : € 50,-- per persoon (bij minimaal 30 deelnemers zijn er 3 consumpties inclusief)
Opgeven : per mail: activiteiten@kbokeijenborg.nl, of telefonisch 0575-463467

Bij deze spannende buitenactiviteit strijd je tegen elkaar in slimheid, snelheid en kennis over Schotland en whisky. Jij gaat toch ook mee doen? Geef je zo spoedig mogelijk op (uiterlijk 3 september

Klootschieten

Op dinsdag 12 september gaan we voor de laatste keer deze zomer op pad voor een rondje klootschieten.
Nadat we door vakantievierende leden en diverse afmeldingen het rondje in augustus helaas hebben moeten annuleren, hopen we in september nog eenmaal vol gas te kunnen geven.
We starten op dinsdagmiddag om 13.30 uur vanaf Dorpshuis de Horst.

Wilt u graag deelnemen maar nog niet aangemeld? Geen probleem!
Een bericht aan Jan Haarlink (tel. 0575-463137 of mail jhaarlink@gmail.com) is voldoende

De Bleijkebus

Op zaterdagmiddag 16 september is er wederom een uitstapje met de Bleijkebus .
Maria Hendriks en Ellie Huis in ‘t Veld zorgen deze keer voor de begeleiding, tevens zal Theo Jansen jullie op de plaats van bestemming brengen. Mocht u zelf ideeën of suggesties hebben over een leuk uitje, overleg dit dan met de begeleiding.
U wordt ’s middags om ca. 13.00 uur opgehaald en aan het eind van de middag weer thuis ge-bracht.
Kosten zijn: € 20,-- per persoon.
Opgave/ informatie: Maria Hendriks, tel.:06-29420730 of mariatankink26@hotmail.com
Data rijbewijskeuringen
In de tweede helft van 2023 is dit mogelijk op de volgende zaterdagen: 23 september -
21 oktober - 25 november en 16 december. Wil je weten hoe e.e.a. werkt, bel dan Fons Stapelbroek 0575-463253 of Francy Wicherink 0575-463467.


20 jaar Bridgeclub “de Kei”

In september 2003 is bridgeclub De Kei opgericht onder auspiciën van de KBO. Oprichters waren Annie van Aken en Annie Berendsen, destijds bestuursleden.
Het Oranje fonds schonk een geldelijke bijdrage om de benodigde materialen aan te schaffen. Na 20 jaar kunnen we zeggen dat we een bloeiende bridgeclub zijn met 56 leden, veel activiteiten naast het bridgen, en we delen lief en leed!
De KBO en het Oranje Fonds hebben bijgedragen aan het floreren van onze club d.m.v. een jaar-lijkse ondersteuning en het Oranjefonds tijdens Corona, hiervoor onze hartelijke dank!
Hieronder de namen van de eerste bridgers met maandelijkse betalingen voor de huur enz.

 


Opening van het seizoen 13 oktober 2023

Wij hebben Anneke Schep, trouwambtenaar in Raalte, uitgenodigd om te vertellen over de pensionado. Zitten ze echt achter de geranium en ondernemen ze niets meer? Een vrolijke kijk
op wat er zich allemaal nog af kan spelen in deze levensfase. Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief.
Reactie op Keijenborgers willen bouwen !
In de vorige Nieuwsbrief hebben we een oproep aan u gedaan om, wanneer u daadwerkelijk interesse heeft voor een sociale huurwoning / seniorenwoning te Keijenborg, dit kenbaar te maken.
Tot op heden heeft Pro Wonen 7 reacties ontvangen. Via de dorpsraad is 1 reactie binnen gekomen.
Voor Pro Wonen nu is dit aantal te weinig om een beleid op te kunnen maken. (In de destijds gehouden enquête gaven 46 personen aan in de toekomst van een eventuele huurwoning/ seniorenwoning gebruik te willen maken)
Pro Wonen wil daarom een concreter beeld van wat de daadwerkelijke behoefte aan woningen in Keijenborg is.
Met de 7 personen die wel gereageerd hebben neemt Pro Wonen (klantcontact) in september contact op om nog wat door te vragen.
Aan degenen die destijds (6 febr.) wel de enquête hebben ingevuld maar tot nog toe niet
via de media gereageerd hebben het dringende verzoek dit alsnog te doen!
Neem hiervoor contact op met:fransdevrught@gmail.com of tel.:06-58802262
Graag voor 23 september 2023 omdat we 26-09-2023 de volgende vergadering hebben en dit kunnen meenemen in de bespreking.
Namens de Dorpsraad en KBO Keijenborg,
Jan Waard, Marijke Hilderink en Frans de Vrught.


Fietsen WIETER WEG op 30 juni in Markelo (Verslag)

Bijna allen die veel fietsen kennen de mooiste paadjes rondom Keijenborg. KBO heeft ervoor gekozen om vanaf een locatie iets ‘Wieter Weg’ te starten. Deze tweede keer vanuit Markelo Erve Tichelwaark waar een Gasterij gevestigd is die gerund wordt door de dagbesteding van Stichting Avelijn Rohaan. We smulden van de eigengemaakte appeltaart en wortelcake bij de koffie. Daarna de fiets op voor een route van ca. 30 km: in twee groepen, de ene groep fietste de knooppuntenroute linksom, de andere rechtsom. De tocht voerde door een bosrijke omgeving, heidelandschap en uitgestrekt platteland. Iedereen was om ongeveer 13.00 uur terug voor de voortreffelijke lunch: Dit vulde de magen voldoende om ’s middags nog een rondje van 20 km te fietsen, dit keer in een andere richting, ook midden door de plaats Goor. Niet zo’n goede keuze omdat er een omleiding was die niet zo goed aangegeven stond. Gelukkig vonden alle fietsers de opstapplaats terug, daar werd nog een lekker ijsje gegeten. Gezien het enthousiasme van de groep zal/zullen er in de toekomst meer soortgelijke fietsuitjes komen.
Vervoer naar de ‘Wieter Weg’ locatie is in auto’s en van de fietsen, (voor zover dit niet mogelijk is achter op de auto) op een aanhanger. Voor de koffie en de lunch wordt gebruik gemaakt van Social Deal, zij hebben regelmatig leuke voordelige aanbiedingen.

Een mooi concept!

 

Kom in Beweging en Ontspan

Met of zonder fietshelm op
Fietsen wi’j samen deur onze vri’je natuur
Ok al kletsen wi’j vroluk en trappen “non stop”
Wi’j kiekt wel goed uut en hold’de handen an ‘t stuur

Soms wordt onze fietse op ‘n anhanger ‘edaon
Hil fijn; want wi’j bunt an ons eigen zadel ‘ewend
Um zo now of dan es ‘wieter weg’te gaon
Wi’j hebt dan ok al vulle mooie streken verkend

Wi’j zit niet strak meer in ‘t vel,maor wi’j bunt heel niet stief
Want onze club die hold ons allemaole toch actief
Van tied tot tied gaot wi’j v’dan

Niet haendig an, maor vlot d’r an
Dat hold ons allemaole jong en fit
En wi’j kiekt now al weer uut naor ‘n volgende rit Helmy Evers

UITJE met busjes naar Laren en Wehl op 6 juli (Verslag)

Om ongeveer 13.30 uur vertrokken we vanaf het Booltinkplein met 2 busjes naar glasblazerij Martorell in Laren. Na een kop koffie/thee met appelgebak vertelde, (zeg maar) Mart veel over zijn opleiding bij Philips Eindhoven en de historie van de glasblazerij. In een filmpje werd getoond hoe dit vroeger ging. De grondstof voor glas is 99% zilverzand aangevuld met soda en kalk. Het beroep van glasblazer is heel oud, het is de techniek om glazen voorwerpen te creëren. Door verhitting tot 1200 graden wordt een dikvloeibare massa tot smeltglas. Aan een uiteinde moet er lucht ingeblazen worden, terwijl er ook steeds gelijkmatig met de hand gedraaid wordt. In één keer doorblazen is een vereiste, omdat het anders tot vervormingen leidt van het werkstuk. In vorige eeuwen namen glasblazers vaak een stevige borrel tot zich om beter te kunnen blazen, vaak hadden ze sterk gebolde wangen. Iemand van de groep mocht ook een poging wagen, na goede instructie en begeleiding ontstond er inderdaad een bloemenvaasje. Op dit moment zijn er nog maar 35 productieve glasblazers in Nederland en het zullen er helaas nog veel minder worden. Mart is een kunstenaar, in de galerij konden we veel van zijn werk bewonderen: schalen, bollen, bloemen en vlinders, allen bijzonder van vorm en zeer kleurrijk. Na deze interessante uiteenzetting door boeiend verteller Mart, begonnen de magen toch wel iets te knorren. Tijd om door te gaan naar pannenkoekenhuis De Zon in Wehl, hier werd een uitgebreid pannenkoekenbuffet geserveerd. Op iedere tafel met 10 personen werden 2 à 3 verschillende krokant gebakken in punten gesneden pannenkoeken gezet. Op deze manier kon je veel soorten proeven en tegelijkertijd was er de mogelijkheid om tussendoor uitgebreid met elkaar te praten. Als toetje was er een heerlijke ijstaart met warme kersen, roodfruit en chocolade. Om ca. 19.30 uur was iedereen weer veilig terug in Keijenborg dankzij de kundige rijkunst van onze chauffeurs.
De jaarlijkse fietsdag 13 juli (Verslag)
Eindelijk, na een jaar uitstel ten gevolge van slechte weersomstandigheden, zijn we deze jaarlijkse
fietstocht gestart met 25 enthousiaste fietsers. Uit veiligheidsoverwegingen werden de deelnemers in twee groepen ingedeeld. Door binnenwegen gingen we naar Halle om bij de Woage te genieten van onze eerste rustpauze. Hier werd genoten van een kopje koffie/thee en een lekker stuk appeltaart. Rond de klok van 11.30 uur werd de e-bike weer gestart richting Zieuwent over de van oudsher bekende kerkenpaden, deze zijn eind jaren ‘90 weer in volle glorie hersteld.
De samenwerking tussen boeren en burgers hebben zorggedragen voor de totstandkoming van deze paden. De paden stralen een rustige en gemoedelijke sfeer uit en van hieruit is het prachtige landschap te bewonderen. Om ca. 12.30 uur hadden we ons lunchadres ‘Het Wittepaard’ in Zieuwent bereikt, net op tijd want er kwam een behoorlijke plensbui. Na het gebruik van een overheerlijke lunch werd de route hervat.
De terugtocht voerde door een wat minder bosrijk gedeelte van het Achterhoekse coulisselandschap. Onderweg naar onze laatste stop bij café De Veldhoek moesten we twee keer schuilen vanwege een regenbui. Hier hebben we samen onder het genot van een drankje geconstateerd dat het een zeer geslaagde dag was. Om ca 17.00 uur waren we weer in Keijenborg.

Reisverslag fietsvakantie KBO Keijenborg 21 t/m 24 juli 2023

Op 21 juli vertrokken we om half 10, nadat de fietsen vakkundig op de kar waren geladen, vanuit de Keijenborg naar Odoorn. Dat is een pittoresk plaatsje met nog verschillende oude rietgedekte boerderijtjes niet ver van Emmen in Drenthe. We overnachten daar in het gezellige hotel Odinger Marke. Dit hotel heeft voor fietsers veel te bieden. O.a. een fietsroutegids met 32 routes van 15 t/m 80 kilometer. Dus voor elk wat wils. Daar werd dezelfde middag al gebruik van gemaakt.

Drenthe staat bekent om zijn brede fietspaden, mooie brinkdorpjes, uitgestrekte bossen en na-tuurlijk de Hunebedden. Op de eerste avond werd er voor wie belangstelling had een film ge-draaid. “Geopark de Hondsrug” dit ging over de geschiedenis van Drenthe, de natuur, de ijstijd en het ontstaan van de Hunebedden.
Zaterdag sprong iedereen weer op de fiets. In kleine groepjes, verschillende afstanden en op z’n eigen tempo. De weergoden waren ons die dag niet heel goed gezind. Menigeen kwam met een nat pak thuis, maar dat mocht de pret niet drukken. Zondagmorgen eerst de buien afgewacht. Dat was geen straf. De een ging kaarten, de andere bowlen of keek naar het damesvoetbal. Net na de middag namen de buien af en werd er weer gefietst. In Emmen bleek een markt te zijn met straattheater, dus dat was mooi meegenomen. ’s Avonds nog een Hilarische quiz over de Drentse gezegden en uitspraken. Nu weten we ook wat het betekend als men in Drenthe zegt “ik gao de sik verzett’n” (plassen) en “ze hef water in de kelder” (zwanger). Zo heeft elk dialect geestige uit-spraken.
Maandagmorgen nog even een eindje fietsen en toen terug naar de Achterhoek. De afsluiting was bij “De Smederij” in Hengelo, waar we konden smullen van verschillende hapjes. Al met al een prima lang weekend.
Zaterdag 5 augustus was er een uitstapje met de Bleijkebus (verslag).
Deze keer gingen we met de Bleijkebus richting Terborg. Nadat iedereen opgehaald was reden we eerst in Doetinchem langs de Haverstraat.
Daar is de silo van PPF de specialist in huisdierenvoeding voorzien van een prachtig kunstwerk, “De reizende hond”. De kunstenaar is de Belgische street-art-kunstenaar Bart Smeets. Daarna werd er koers gezet naar het “Klavertjevier/Eekhoornmuseum” in Terborg. We werden daar warm onthaald met eerst een kopje koffie. Er werd meteen heel enthousiast het een en ander over de verzameling verteld. Ook hoe deze tot stand is gekomen. Deze bestaat uit o.a. uit 3500 verschil-lende eekhoorntjes, honderden koekplanken, 2500 vingerhoedjes, een collectie van Ot en Sien en verschillende knipmutsen. Dat alles vergezeld van prachtige verhalen door zowel de heer als mevrouw Jansen. Ook waren er zelfgemaakte kaarten te koop voor een leuk prijsje. Dit kleinscha-lige boeiende museum is op afspraak te bezoeken.
Deze gezellige middag werd afgesloten bij eetcafé Pollo Mio te vinden het centrum van Terborg. Waar we heerlijk gegeten hebben. Om ongeveer kwart over zeven was iedereen weer veilig thuisgebracht door Tonnie de chauffeur van deze dag.
Tonnie, Dinie en Evelien.

Verslag aanschuiftafel.

Zondag 13 augustus waren de gasten weer van harte welkom bij “Wijngaard Um D’n Olden Smid” om gezellig samen te komen eten.
Er werd even stil gestaan bij het overlijden van Mevr. Van der Linden uit Zelhem op 11 augustus 2023. Ze was een trouwe deelneemster van de aanschuiftafel en we zullen haar missen!
Het menu zag er zo uit:

Voorgerecht: Vegetarische tomatensoep.
Hoofdgerecht: Kipcurry met Mango
Krieltjes Boontje en wortelen
Frisse meloensalade met feta, minikomkommer en balsamicoazijn.
Dessert: Zomerstoetje van ijs, slagroom en advocaat (door Jan gemaakt).

De gasten hebben genoten van het heerlijke eten en elkaars gezelschap. We kunnen terugkijken op een gezellige middag.
De kookgroep: Frieda, Kitty, Joke, Rietje en Ria. 

Informatie (starters)cursus "BRIDGE"

In Oktober starten we weer met onze beginners- en gevorderden bridge cursussen. Afhankelijk van inschrijvingen verwachten we dat we op de vrijdagochtend en/of de maandag avond een groepje gaan formeren.

De cursus bestaat uit 12 dagdelen en wordt gegeven bij:
- zaal Den Bremer Zutphen- Emmerikseweg 37, Toldijk, of
- bij één van de docenten thuis. (Hummelo en/of Keijenborg)

Aanvang: ochtend lessen 09.30 uur, tot ca. 12.00 uur,
middag lessen 13.30 uur tot ca 16.00 uur,
avond lessen 19.30 tot ca 22.00 uur

De beginners cursus behandelt de elementaire bied- en afspeeltheorie.
Deze cursus is zowel bestemd voor deelnemers die niet eerder een kaartspel hebben gespeeld, als ook voor hen die in het (grijze) verleden wel eens (thuis) gebridged hebben.
De basis van de cursus is het ACOL/5 biedsysteem.
Vanaf les 1 worden theorie en praktijk speels met elkaar afgewisseld.

De cursus wordt gegeven door Ruud Bijloo, bridgedocent van de Nederlandse Bridge Bond, aangesloten bij de Vereniging van Bridgedocenten en Marijke Hilderink.

U kunt zich zowel individueel als per paar opgeven bij:
Marijke Hilderink; e-mail m.hilderink@kickxl.nl telefoon 06-12518873 of
Ruud Bijloo; e-mail ruud.bijloo@kpnmail.nl telefoon 06-53548080

De cursusprijs bedraagt € 90,= per persoon exclusief het cursusboek á € 14.95
Betaling bij aanvang van de eerste cursus les.

Nadere informatie bij de docenten, zie boven.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Alle jarigen in september,

van harte gefeliciteerd

en maak er een mooie dag van

 

 

Het volgende magazine ONS en de nieuwsbrief verschijnen 25 september.

Copyright © 2004-2024 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee