Home
mrt 29, 2023

Nieuwsbrief april


Nieuwsbrief april 2023

Agenda:
01 april: de Bleijkebus
05 april: Veilig fietsen E-bike
12 april: Bingomiddag
16 april: de Aanschuiftafel
10 mei: Bingomiddag
13 mei: de Bleijkebus
11 mei: Fietsmiddag
14 mei: de Aanschuiftafel
23 mei Klootschieten


Wekelijkse activiteiten:

Internetcafé: elke maandag
- van 9.00 tot 10.00 uur vrije inloop
- van 10.00 tot 12.00 uur op afspraak
Koersbal: vanaf 14.00 uur de Horst elke maandag
Bridge: aanvang 19.00 uur de Horst elke dinsdag
Kaarten: aanvang 14.00 uur de Horst elke woensdag

Andere activiteiten: / hoe laat / waar:
Bingo aanvang 14.00 uur in de Horst (woensdag)
Aanschuiftafel s.v.p. opgeven, (zaterdag/zondag)*
Bleijkebus s.v.p. opgeven, (zaterdag)*

* Zie info over opgeven elders in deze Nieuwsbrief

Wij hopen u ook een keer te zien, van harte welkom!

-------------------------------------------------------------------------------------

DE BLEIJKEBUS

Op zaterdagmiddag 1april is het tweede uitstapje dit jaar met de Bleijkebus .
Evelien en Ellie zorgen deze keer voor de begeleiding, tevens zal Theo jullie op de plaats van bestemming brengen. Mocht u zelf ideeën of suggesties hebben over een leuk uitje, overleg dit dan met de begeleiding.
U wordt ’s middags om ca. 13.00 uur opgehaald en aan het eind van de middag weer thuis gebracht.
Kosten zijn: € 20,-- per persoon.
Opgave/ informatie: Evelien Takkenkamp, tel.:06-11221577 of evelientakkie@hotmail.com

INFORMATIEMIDDAG ‘HET NIEUWE FIETSEN’

Veilig Verkeer Nederland komt naar KBO Keijenborg om een infomiddag te geven over het nieuwe (elektrische) fietsen, met zowel een theorie- als een praktijkgedeelte. De gemeente Bronckhorst heeft het financieel mogelijk gemaakt dat de heer Joop van Bel dit komt verzorgen. Veilig Verkeer Nederland heeft een maximum aantal deelnemers bepaald, consequentie is dat wij u vragen u op te geven. Dit kan zowel per mail actviteiten@kbokeijenborg.nl als per telefoon
(Karin 0575-463170 of Francy 0575-463467). Heeft u een partner, vriendin of buurvrouw
(geen KBO-lid) die graag mee wil, dit kan/mag: Wel deze persoon ook opgeven.

Wilt u meedoen aan het praktijkgedeelte waarvoor we naar het parkeerterrein bij het voetbalveld gaan, dan gaan wij ervan uit dat u met uw eigen fiets komt.
Fietsen is de meest geliefde bezigheid bij senioren, laten we dat dan vooral veilig doen. Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan verstrekkende gevolgen hebben. Wij hopen op een gezellige, leerzame middag voor alle aanwezigen.
Komt u ook???

Datum woensdag 5 april 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Locatie Dorpshuis de Horst en later parkeerterrein Keijenborgse Boys

ZONDAG 16 APRIL DE AANSCHUIFTAFEL

Deze keer op de derde zondag i.v.m. Pasen en de lentefair bij Jan en Alma.
Kom gezellig naar de aanschuiftafel en laten wij samen van het voorjaar proeven.
Ook echtparen nodigen wij uit om met ons mee te eten
Er wordt weer smakelijk gekookt door de groep van Jose Langeler.
Vanaf 12.30 uur bent u welkom en om 13.00 uur beginnen wij te eten.
Tot ziens bij Wijngaard Um D’n Olden Smid.
De kosten zijn € 9,= p.p.
Vooraf opgeven bij Marijke Hilderink, tel. 0575-464170 of 06-12518873 m.hilderink@kickxl.nl
Wilt u worden opgehaald en weer thuisgebracht; dan horen wij dit graag van u.
De kosten hiervoor zijn € 2,= p.p

TONEEL

Omdat de door velen van u bezochte toneelmiddag in Bekveld niet meer doorgaat hebben wij gezocht naar een alternatief. Iets verderop in Rha/Olburgen treedt de toneelvereniging op
vrijdag 12 en zaterdag 13 mei op, ze spelen het door Evelien Evers geschreven
toneelstuk ’T is bingo op de camping’. Zin om er naar toe te gaan, maar wilt u niet alleen?
Wij gaan ‘alleengaanden’ met elkaar in contact brengen, ook handig qua vervoer.
Meer informatie hierover in de volgende Nieuwsbrief, maar noteer de datum alvast!


FIETSEN WIETER WEG

Op de oproep in de vorige Nieuwsbrief hebben wij zegge en schrijven één reactie ontvangen.
Wij kunnen ons eigenlijk niet voorstellen dat er geen interesse is om met een aantal mensen iets verderop te gaan fietsen, vandaar deze nieuwe poging. Om toch de doelgroep groter te maken kunnen wij een combinatie van fietsen en wandelen aanbieden.
Social Deal biedt ook deze mogelijkheid. Om 10.00 uur beginnen met koffie, een uitgestippelde route fietsen of wandelen en bij terugkomst op de locatie genieten van een heerlijke lunch.
Prijsindicatie: max. € 20,--, vaak minder.
Wilt u mee fietsen of wandelen, geef u dan op per mail activiteiten@kbokeijenborg.nl of per telefoon (Karin 0575-463170 of Francy 0575-463467). Alleen degene die zich opgegeven hebben krijgen hierover per mail informatie. KBO Keijenborg koopt een aantal vouchers (tegoedbonnen) die tot eind juni geldig zullen zijn. Ruim een week van te voren bepalen we waar en wanneer we zullen gaan, uiteraard alleen bij mooi weer! Leuk toch een keer in een andere omgeving erop uit!!

MAILS IN DE SPAM / MAP ONGEWENST

In de Nieuwsbrief kunt u altijd lezen wat er voor de komende maand op het programma staat.
Als herinnering sturen wij een paar dagen van tevoren nog een mail.
In de maand maart hebben wij iedereen twee mails gestuurd, t.w. 7 maart een over de aanschuiftafel en op 19 maart een over de infomiddag ‘Natuur in de achtertuin’.
Helaas hebben wij moeten constateren dat deze berichten bij meerdere nieuwe leden in de spam/ongewenste mail terecht komen. Wij kunnen dit niet voorkomen. Want kunt u er aan doen: controleer of u deze mails gewoon ontvangen hebt of dat ze in uw spam/ongewenste map zitten. Is dat het geval dan kunt u deze mails doorsturen naar uw ‘postvak in’.
Na een paar keer weet uw computer dat post van KBO Keijenborg gewenste mail is en het komt dan rechtstreeks in ‘postvak in’.

AANSCHUIFTAFEL 12 MAART 2023 (verslag)

Het menu bestond uit:
• Preisoep
• Boeuf Bourguignon
en/of Kip Tutti Frutti
• Worteltjes, Boontjes, Broccoli
• Gebakken aardappels
• Monchoutaart met kersen

We mochten een gevarieerd gezelschap verwelkomen, bestaande uit vrouwen, mannen en echtparen.
De sfeer zat er meteen goed in en de gasten lieten zich het eten goed smaken, gezien de lege borden en schalen.
Na afloop mochten we dan ook veel complimenten in ontvangst nemen.

Het was een geslaagde middag, mede door de inzet van Jan, Alma, Map, Mark, Ben en Marijke, hartelijk dank daarvoor.

De kookgroep:
Frieda, Kitty, Joke, Ria en Rietje

 

 

NATUUR IN DE ACHTERTUIN (Verslag)

Een select gezelschap tuinliefhebbers van KBO Keijenborg heeft op donderdag 23 maart een power point presentatie bijgewoond. Gerrit Rougoor van IVN vertelde op enthousiaste wijze hoe zijn tuin van 5000 m2 die hij al bezit vanaf 1975,de tuin geworden is zoals hij nu is. Belangrijk is dat de aangeplante bomen, struiken en planten geschikt zijn voor de grond in jouw eigen tuin.
Als je al wilt bijmesten dan bij voorkeur met ‘eigen’ compost. Zelf had hij de fout gemaakt door bij het aanleggen van een rotstuin te goede grond te gebruiken, plantjes werden veel te hoog.
Na alles afgegraven te hebben en het aanbrengen van verschraalde, arme grond is de rotstuin na een paar jaar toch een plaatje geworden. Bepaalde planten trekken vlinders aan, bijvoorbeeld
de budleja (vlinderstruik) en zo gaf hij nog meer voorbeelden.
Belangrijk is om te zorgen voor een mooie opbouw, vooraan bodembedekkers, dan lage planten en achteraan de hoge bloeiers. Een veel gemaakte fout is dat mensen de tuin te netjes willen hebben, zijn advies is om niet te harken en het winterklaar maken van de tuin achterwege te laten. Op deze manier krijg je een perfecte laag in de tuin waarin de vogels en egels voedsel kunnen vinden om de winter door te komen. Pas als in het voorjaar de planten beginnen uit te lopen is het vroeg genoeg om de afgestorven resten te verwijderen. Minder werk en beter voor de tuin, voor velen was dit een eye opener. Op deze manier wordt je tuin natuurlijker, trekt meer vogels en insecten aan, die in een betere omgeving kunnen leven.

Resultaten n.a.v. enquête wonen in Keijenborg (verslag).
De Dorpsraad en KBO Keijenborg hebben in samenwerking met: woningcorporatie Pro- Wonen, gemeente Bronckhorst, zorgorganisatie Sensire en de Rabobank, een informatieavond
georganiseerd op maandag 6 februari. Het doel van de avond was om de mensen te informeren over mogelijkheden tot woningbouw in Keijenborg. Middels een woonenquête, uitgezet via www.kbokeijenborg.nl en dorpsraad@keijenborg.info, werd de mogelijkheid geboden om
een persoonlijke voorkeur kenbaar te maken.
Op de enquête, gesloten op 4 maart werd door 125 geïnteresseerden gereageerd.
Gezien het invulpercentage bleek dat er grote belangstelling is voor wonen in Keijenborg (88%).
De respondenten kunnen we hoofdzakelijk in twee categorieën indelen: senioren (50%)
en starters (30%). Van de respondenten die zelfstandig (60%) wonen, woont (66%) in
een vrijstaande of 2- onder-een-kap woning. Tevens is te zien dat de zelfstandig wonenden, bij verhuizing, een koopwoning achterlaten (75% , voor de vrije woningmarkt.

Uit de enquête bleek tevens dat veel respondenten op zoek zijn naar een seniorenwoning (47%) en wel in de vorm van koopwoning (65%) t.o.v. een huurwoning (35%). Hierbij heeft een prijsin-dicatie van Euro 250.000 tot Euro 350.000 de voorkeur. (57%), Hierbij gaat de voorkeur uit naar woningen die gelijkvloers zijn en een gunstig energielabel hebben.
Van de eventuele huurders (35%) van huurwoningen geeft 55% aan een huurprijs tot de sociale huurgrens te kunnen betalenen 45% kan een huurprijs daarboven betalen. Uit het voorgaande afleidend (enquête),kan men vaststellen dat er een grote vraag naar woningen is in Keijenborg
onder zowel senioren als starters, waarbij de voorkeur uitgaat naar een eigen woning boven een huurwoning. Dit geldt voor beide categorieën woningzoekenden. Daarnaast is het een optie om naast deze enquête te kijken naar wat mogelijk is in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, daar dit mogelijkheden biedt voor een nieuw gezamenlijk project tot zelfwerkzaamheid, hetgeen kosten besparend kan werken.
De resultaten zijn begin maart met betreffende partijen doorgesproken.
Medio april is er een bijeenkomst gepland met woningcorporatie
Pro-wonen en gemeente Bronckhorst over het vaststellen van een stappenplan.
Wij houden u op de hoogte.
Namens De Dorpsraad en KBO Keijenborg.
Jan Waard, Marijke Hilderink en Frans de Vrught

LENTEDRIVE BRIDGECLUB DE KEI (verslag)

Op Zaterdagmiddag 25 maart hebben we weer kunnen genieten van een gezellige bridgedrive in Dorpshuis De Horst. Er was volop belangstelling!
Om mee te kunnen doen, moest je er zelfs op tijd bij zijn!
Er is enthousiast gespeeld in 4 lijnen met in totaal 52 paren.
Joke Damveld was de grote organisator.
Het liep allemaal gesmeerd mede dankzij natuurlijk de hulp van verschillende mensen die hand- en spandiensten hebben verleend .
Er was een mooie prijzentafel samengesteld, met o.a.inbreng door verschillende leden in de vorm van zelfgemaakte jam en appeltaart.

En zoals we gewend zijn hebben Emiel en zijn vrouw ons weer goed voorzien van de nodige drankjes en versnaperingen en als afsluiting van deze middag een lekker broodje naar keuze!
Sportiviteit, gezelligheid en een goede sfeer stonden deze middag centraal.
Het was fijn om na lange tijd weer zoveel bekenden terug te zien.

De uitslag is als volgt:
A-lijn: nummers 1: Miep Bruinsma en Greet van Es met 59,58%
B-lijn: nummers 1: Maryse Lindeman en Ruud Bijloo met 59,03%
                                                             C-lijn: nummers 1: Lucy Schothost en Joop Kuik met 65,63
                                                             D-lijn: nummers 1: Ria Jansen en Agnes de Weerd met 63,92%

 

                Alle jarigen in april
              van harte gefeliciteerd!
            Wij wensen u een fijne dag!

 

 

 

 

Het volgende magazine ONS en de Nieuwsbrief verschijnen 24 april

Copyright © 2004-2023 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee