Home
feb 28, 2023

Nieuwsbrief maart


Nieuwsbrief maart 2023

Agenda:

08 maart: Bingomiddag
12 maart: de Aanschuiftafel
23 maart: Natuur in de achtertuin
25 maart: Bridgedrive
01 april: de Bleijkebus
05 april: Veilig fietsen E-bike
12 april: Bigomiddag
16 april: de Aanschuiftafel


Wekelijkse activiteiten:

Internetcafé: elke dinsdag
- van 9.00 tot 10.00 uur vrije inloop
- van 10.00 tot 12.00 uur op afspraak
Koersbal: vanaf 14.00 uur de Horst elke maandag
Bridge: aanvang 19.00 uur de Horst elke dinsdag
Kaarten: aanvang 14.00 uur de Horst elke woensdag

Andere activiteiten: / hoe laat / waar:

Bingo aanvang 14.00 uur in de Horst (woensdag)
Aanschuiftafel s.v.p. opgeven, (zaterdag/zondag)*
Bleijkebus s.v.p. opgeven, (zaterdag)*

* Zie info over opgeven elders in deze Nieuwsbrief

Wij hopen u ook een keer te zien, van harte welkom!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contributie 2023

De automatische afschrijving voor de contributie gebeurt vanaf 25 februari 2023.
Wanneer u niet automatisch betaald dan zit de nota over 2023 in uw nieuwsbrief.
Er zit een machtiging achter voor automatische betaling. Indien u dit wenst zou u dit in kunnen vullen en afgeven bij een van de bestuursleden.
De uiterste datum van betaling is gelinkt aan de automatische afschrijving bij de bank.
De betaaldatum voor handmatige betalingen is 15 maart.

Met vriendelijke groet,
Paulien Jansen-Schutten
Penningmeester
Zondag 12 maart de aanschuiftafel
Je wordt oud wanneer je al kraak, knisper en plop hoort voordat je aan het ontbijt begint. Maar kom je aanschuiven voor een heerlijk etentje dan voel je je weer helemaal kwik! Kom gezellig naar de aanschuiftafel waar weer smakelijk wordt gekookt. Wilt u ook aanschuiven ? Ook echtparen zijn van harte welkom
Vanaf 12.30 uur bent u welkom en om 13.00 uur wordt begonnen met eten. Tot ziens bij Wijngaard Um d’n Olden Smid
De kosten zijn € 9,= p.p. Vooraf opgeven bij Marijke Hilderink, tel. 0575-464170 of 06-12518873 m.hilderink@kickxl.nl
Wilt u opgehaald worden en weer thuisgebracht, dan dit vermelden, de kosten zijn € 2,= p.p.

Natuur in de achtertuin

Plaats Dorpshuis de Horst
Tijd donderdag 23 maart 14.00 uur (inloop vanaf 13.45 uur)

Bent u ook zo’n fan van het voorjaar? Kunt u de bolletjes, sneeuwklokjes, narcissen en tulpen, wel uit de grond kijken? Hoort u ’s morgens vroeg de vogels al hun hoogste lied zingen?

Gerrit Rougoor van de IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie komt een powerpoint pre-sentatie geven over hoe je je tuin meer ‘natuurlijk’ maakt. Het is zinvol om te weten dat je tuin onmiddellijk meer leven aantrekt door middel van voldoende beschutting, bloemen en water (dat kan een vijver zijn maar een gevulde waterschaal volstaat ook). Op die manier haal je de natuur een beetje dichterbij waardoor het aangename besef ontstaat dat we deel uitmaken van een gro-ter geheel. Als er meer aandacht en ruimte is voor ‘leven’ en verscheidenheid dan heb je meteen een natuurlijke tuin. Ofwel een buitenruimte waar je enorm van kunt genieten zonder dat je daar nou al te veel voor hoeft te doen. Wie veel mogelijkheden heeft kan veel doen, maar ook op kleine schaal is al veel te bereiken!
Spreekt dit je aan, dan mag je deze interessante lezing niet missen! Tot ziens op 23 maart.

Veilig fietsen

Veilig Verkeer Nederland verzorgt middagen over hoe we ons veilig kunnen verplaatsen op de fiets en dan met name op de E-bike. Op woensdag 5 april komt voorlichter Joop van Bel de work-shop Het Nieuwe Fietsen verzorgen in Keijenborg, De gemeente Bronckhorst zal de middag financieren.
KBO Keijenborg zorgt voor koffie. De theoretische informatie zal in de Horst zijn, het circuit om een en ander echt uit te proberen is op het parkeerterrein van de Keijenburgse Boys. Noteert u de datum alvast, in de volgende Nieuwsbrief staat meer informatie o.a. over opgave.
(dit vindt Veilig Verkeer Nederland noodzakelijk)

 

De Bleijkebus

Op zaterdagmiddag 1april is het uitstapje met de Bleijkebus .
De aankondiging is wel wat vroeg maar beter te vroeg dan te laat. Daarom heeft u alle tijd om zich op te geven. Evelien en Ellie zorgen voor de begeleiding, tevens zal Theo jullie op de plaats van bestemming brengen.
Mocht u zelf ook ideeën hebben, neem dan contact op met de begeleiding.
U wordt ’s middags om ca.13.00 uur opgehaald en eind van de middag weer thuis gebracht.
De kosten zijn: € 20,-- per persoon.
Opgave/ informatie: Evelien Takkenkamp, tel.:06-11221577 of evelientakkie@hotmail.com.


‘Blieven Stoan!'

Bent u bezorgd om te vallen? Gaan er leuke dingen aan u voorbij omdat u niet alleen op pad durft te gaan? Meldt u zich dan nu aan voor de cursus ‘Blieven Stoan!’

De cursus bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten van een uur. U leert over risicovolle en veilige si-tuaties, het belang van lichaamsbeweging en hoe u optimaal gebruik kunt maken van uw eigen mogelijkheden. Een gecertificeerde ‘Zicht op Evenwicht’ cursusleider geeft de cursus.
De cursus is bedoeld voor ouderen die bezorgd zijn om te vallen maar wel in staat zijn om korte afstanden te lopen (eventueel met behulp van rollator of wandelstok). Twijfelt u of de cursus iets voor u is? Meld dit bij uw inschrijving, dan nemen wij contact met u op.

 

Dag

Tijd

Locatie

23 maart t/m 8 juni

(Behalve 27 april en 18 mei)

10:00 – 11:00 uur

Buurthuis D’n Draejer
Velswijkweg 50, Zelhem

 

Deelname kost €50,- voor 10 weken. Mogelijk kunt u deze kosten declareren bij uw zorgverzekering. Is dit bij u niet het geval en kunt u dit aantonen? Dan vergoedt de gemeente de gemaakte kosten op het moment dat u de cursus volledig afrondt.
Aanmelden kan via www.bronckhorst.nl/valpreventie. Hebt u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Lise Middelkoop via l.middelkoop@bronckhorst.nl.

Fietsen Wieter weg.

Fietsen is één van de meest geliefde bezigheden van actieve senioren. Hebt u zo’n beetje het meeste in de omgeving van Keijenborg gezien en vindt u ‘iets verderop gaan’ een uitdaging? KBO wil dit gaan organiseren en maakt een beetje gebruik van bestaand aanbod van Social Deal. Via deze site worden wandel- en/of fietsarrangement aangeboden voor een voordelige prijs. Bij aankomst koffie met bijvoorbeeld appelgebak, een uitgezette route en bij terugkomst een lunch. KBO koopt een aantal van deze deals, die dan geldig zijn tot eind juni. We wachten een mooie dag af en reserveren dan. Bent u hierin geïnteresseerd? We willen kleinschalig be-ginnen met ca. 8 personen per keer, met de groep kan dan eventueel ’s middags nog iets gedaan worden. Op dit moment kennen wij arrangementen in Delden, Loenen en Duiven. Vervoer van de fietsen in principe zelf regelen, De mensen die zich hiervoor opgeven, krijgen vlak van tevoren een berichtje en kunnen zich dan aanmelden om mee te gaan. Bij voorkeur per mail naar
activiteiten@kbokeijenborg),


Informatieavond over wonen

De Dorpsraad en KBO Keijenborg organiseerden een informatieavond op maandag 6 februari over de mogelijkheden van woningbouw in Keijenborg.
Dit in samenwerking met woningcorporatie Pro- Wonen, gemeente Bronckhorst, zorgorganisatie Sensire en de Rabobank.
De opkomst was boven verwachting, ondanks dat er hoofdzakelijk senioren aanwezig waren hadden er ook een 15-tal jongeren zich een plaatsje weten te bemachtigen.
De avond was georganiseerd om de Keijenborgers te informeren over de mogelijkheden van wo-ningbouw, met alle bijkomende ins-outs, om dan een weloverwogen keuze te kunnen maken.
Dit temeer omdat er op termijn de mogelijkheid is tot bouwen op locatie, gymzaal/tennis accom-modatie, van woningen. Dit zal echter nog wel enkele jaren in beslag nemen, maar we kunnen alvast plannen maken, zodat we voorbereidt zijn op hetgeen gaat gebeuren.
Het doel van de avond was om middels een woonenquête “de behoefte in kaart brengen”. Tijdens deze avond werd hier al veel gebruik van gemaakt (ingevulde enquêtes 31 ).
Tevens kan men tot 4 maart deze ook digitaal raadplegen via de Dorpsraad en KBO Keijenborg.
Voor degene die de presentatie van de desbetreffende avond nog eens wil terug kijken, ga naar www.kbokeijenborg.nl hier heeft u ook nog de mogelijkheid de enquête alsnog in te vullen.
We houden u op de hoogte, in de nieuwsbrief van april informeren we u over de voortgang.
Namens de Dorpsraad en KBO Keijenborg
Jan Waard, Frans de Vrught.


Jaarvergadering 2023

In dorpshuis de Horst werd op woensdag 15 februari een bijeenkomst van KBO Keijenborg die bestond uit twee delen. Men begon met de Algemene Jaarvergadering en na de pauze was er een optreden van “duo Een en Ander” uit Zelhem.
Tijdens het officiële gedeelte kwamen o.a. aan de orde het herdenken van de overleden KBO leden van 2022 door het aansteken van een kaars, één minuut stilte en een toepasselijk gedicht: een zeer waardig gebeuren. De notulen van de vorige jaarvergadering werden goedgekeurd en secretaris Carolien Hennink gaf in vogelvlucht een verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar. Er werd verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid. Frans de Vrught nam de honneurs waar omdat penningmeester Paulien Jansen wegens ziekte niet aanwezig was. Alle lof voor haar voor het verzamelen van geld bij meerdere instanties en sponsoren. Aan het eind vond de bestuurswisseling plaats. Fons Stapelbroek (voorzitter gedurende de laatste 3 jaar) en Jan Haarlink (activiteiten) waren respectievelijk 9 en 7 jaar bestuurslid. Allebei meer ‘doe’ mannen: gewoon de handen uit de mouwen steken. Vele uren hebben zij beide besteed om alles bij KBO Keijenborg in goede banen te leiden. Als dank werden zij met woorden ‘in het zonnetje gezet’; verder kregen zij een envelop met inhoud en een mooie bos bloemen.
KBO Keijenborg mag zich gelukkig prijzen met hun opvolgers: Paul Seesing wordt de nieuwe voorzitter, hij heeft veel bestuurlijke ervaring. Karin Baakman gaat ‘activiteiten’ versterken, door haar werk heeft zij affiniteit met de doelgroep. Het belangrijkste dat voor beiden geldt: ze zijn enthousiast om te beginnen aan hun nieuwe taak.

Na de pauze trad duo ”Een en Ande”r op: een zeer gevarieerd programma met sketches, liedjes, poëzie en verhalen in dialect met de titel ‘Wat is er op tv? ’Er waren zogenaamd opnames voor ‘Vinger aan de pols’ en ‘Boer zoekt vrouw’ Een pittige moeder probeerde haar slome, niet al te snuggere zoon Harrie aan de vrouw te helpen. Het was fantastisch, humoristisch, de lachspieren kwamen goed aan de beurt. Vooruit dan één komisch voorbeeld: “Het huwelijk is één en al romantiek. De room he’j d’r met een paar jaor af en met ’t antiek blief i’j zitten”.
Om 17.00 uur kwam er een eind aan de gezellige middag, die bestempeld kan worden als bijzonder geslaagd.

Bleijkebus zaterdag 18 februari 2023 (verslag).

Met een beetje bewolkt weer vertrokken we richting Bronckhorst om via een mooie route bij museum "de opkamer" in Warnsveld te komen.
Wat een enthousiaste man is de eigenaar.
Hij heeft in 40 jaar een geweldige verzameling opgebouwd waar je U tegen zegt!
Bestaand uit klederdrachten uit ongeveer 60 landen, oud speelgoed heel veel soorten en
uitbeeldingen van verschillende ambachten.
Alles zelf gemaakt! Erg interessant en mooi.
Na weer een mooie route kwamen we aan in Vorden. waar we een lekker hapje hebben gegeten.
Het was een zeer mooie en gezellige middag!

Groeten: Tonnie, Maria Kemp en Thea.

Aanschuiftafel zondag 12 februari 2023.(verslag)

Het was mooi weer en er hadden zich 17 personen opgegeven, i.v.m. ziekte waren er 3 afmeldingen
De gasten hebben heerlijk gegeten en het was weer erg gezellig.
Menu:
Groentesoep
Rode kool en winterworteltjes
Aardappelpuree schotel
Appelcompote en fantasie toetje
Groeten, Willemien, Annie, Jose en Ria
………………………………………………………………………………........................................................................
   

                                                                           

     Alle jarigen in maart:
                     

            van harte gefeliciteerd

                      wij wensen u een fijne dag!

 

                                Het volgende magazine ONS en de nieuwsbrief verschijnen 28 maart

Copyright © 2004-2023 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee