Home
feb 22, 2022

Nieuwsbrief maart 2022


 

Nieuwsbrief maart 2022

Beste leden,

Na bijna 2 jaar waarin corona ons leven beheerste, zijn vanaf a.s. vrijdag 25 februari bijna alle beperkingen opgeheven.
Alle vaste wekelijkse en maandelijkse activiteiten kunnen dan weer doorgaan, zoals hieronder vermeldt.
Als bestuur kunnen we nu ook weer plannen maken voor andere eenmalige activiteiten en zullen we een datum vast stellen voor onze jaarlijkse ledenvergadering.

Wij houden u op de hoogte en hopen dat u allen weer volop deelt zult nemen aan onze activiteiten.

Agenda:

9 maart: Bingo
13 maart: de Aanschuiftafel
19 maart: de Bleijkebus
10 april: de Aanschuiftafel
13 april: Bingo
19 april: de Bleijkebus

Wekelijkse activiteiten:
Internetcafé: elke dinsdag
- van 9.00 tot 10.00 uur vrije inloop
- van 10.00 tot 12.00 uur op afspraak
Koersbal: vanaf 14.00 uur de Horst elke maandag
Bridge: vanaf 19.00 uur de Horst elke dinsdag
Kaarten: vanaf 14.00 uur de Horst elke woensdag

Andere activiteiten: / hoe laat / waar:
Bingo vanaf 14.00 uur in de Horst (woensdag)
Aanschuiftafel s.v.p. opgeven, (zaterdag/zondag)*
Bleijkebus s.v.p. opgeven, (zaterdag)*

* Zie info over opgeven elders in deze Nieuwsbrief

U bent weer van harte welkom!

Zondag 13 maart: de Aanschuiftafel

Na een lange sobere winter kunnen we eindelijk weer lekker koken.
U zit met 4 personen aan tafel voor de nodige afstand. Nog geen lente, maar de sneeuwklokjes bloeien overal, ook de tuin van Jan en Alma ontwaakt, kom genieten in de mooie serre.
Samen maken we er weer een gezellige middag van en laten we het zoals altijd weer goed smaken! Vanaf 12.30 uur bent u welkom en om 13.00 uur wordt begonnen met eten.
De groep van Frida van der Schot kookt weer met veel plezier de sterren van de hemel.
de kosten zijn € 8,00 p.p.
Vooraf opgeven bij Marijke Hilderink, tel. 0575-464170
Wilt u opgehaald en weer thuisgebracht worden dan vermelden. Dit kost € 2,= p.p.

De Bleijkebus

Zaterdag 19 Maart: Gaan we er weer op uit om een gezellige middag te maken met bus.

Met Thea, Maria en onze chauffeur Tonny Willemsen, gaan we met De Bleijkebus: bestemming onbekend. Onderweg drinken we koffie met wat lekkers, en aan het eind van de rit gaan we genieten van een heerlijk hapje en een drankje.
U wordt om ongeveer 13.00 uur opgehaald en rond 18.00 uur weer thuisgebracht.
De kosten voor deze gezellige middag zijn € 20, = per persoon.

U kunt zich opgeven vóór 12 maart bij:
Thea Weverink Tel: 0575 - 463185 of bij:
Maria Hendriks Tel: 06 - 29420730

Contributie 2022

De contributie voor 2022 handhaven we op € 25,00 per lid.
Voor de mensen die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven zal een van de komende dagen het bedrag worden afgeschreven van hun bankrekening.
Voor de overige leden is de nota bijgevoegd bij deze nieuwsbrief en zij worden verzocht deze binnen 14 dagen te voldoen.

Het bestuur

Bridgeclub ‘de Kei’

Ook de bridgeclub is al weer enkele weken geleden gestart, op zaterdag 22 januari hebben we eerst een gezellige middag georganiseerd om na zo’n lange tijd bij te praten, ook de nieuwe cursisten waren hierbij aanwezig, zo kon er op een ontspannen manier kennis gemaakt worden. We hebben nu 49 leden en 4 cursisten in opleiding. Ook wordt er door diverse leden een vervolgcursus van 12 morgens gevolgd in Toldijk. Zo blijven we onze hersenen kraken en is elke dinsdag weer leuk!

Fietsvakantie in Heerhugowaard

Ook dit jaar is de animo groot om mee te gaan op fietsvakantie.
Binnen één week hadden 31 mensen zich aangemeld en is de opgave gesloten.
Als u zich nog wilt aanmelden, dan komt u op een reservelijst.
Na de enthousiaste verhalen van vorige jaren hebben zich ook weer nieuwe deelnemers aangemeld. In mei nodigen we alle deelnemers uit om met elkaar kennis te maken.
We overleggen dan het fiets- en personenvervoer en wat verder te bespreken valt. We hebben er zin in! Gerard, Rikie, Frida en Marijke.

                Alle jarigen in maart,

                             van harte gefeliciteerd,

                                            wij wensen u een fijne dag

 

                                               Het volgende Magazine en Nieuwsbrief verschijnen 22 maart

Copyright © 2004-2022 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee