Adviseurs
feb 19, 2022

Nieuwsbrief februari 2022


Nieuwsbrief februari 2022

Beste mensen,

Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit jaar.
Een jaar waar we hopelijk weer terug naar normaal gaan.
Op het moment van het maken van deze nieuwsbrief is nog niet bekend welke versoepelingen
het kabinet op 25 januari heeft aangekondigd.

Hierdoor hebben we nog geen verdere activiteiten kunnen plannen en onderstaande vaste activiteiten zijn dan ook nog onder voorbehoud.
Zodra er weer meer mogelijk is zullen wij u via mail, nieuwsbrief en de betreffende contactpersonen op de hoogte houden.
Wij wensen u als bestuur alle goeds voor 2022.


Wekelijkse activiteiten:

Internetcafé: elke dinsdag
- van 9.00 tot 10.00 uur vrije inloop
- van 10.00 tot 12.00 uur op afspraak
Koersbal: vanaf 14.00 uur  de Horst  elke maandag
Bridge:     vanaf 19.00 uur  de Horst  elke dinsdag
Kaarten:   vanaf 14.00 uur  de Horst  elke woensdag

Andere activiteiten: / hoe laat / waar:
Bingo: vanaf 14.00 uur in de Horst (woensdag)
Aanschuiftafel s.v.p. opgeven, (zaterdag/zondag)*
Bleijkebus s.v.p. opgeven, (zaterdag)*

Wij hopen u binnenkort weer een keer te zien bij een van onze activiteiten

 Aangifte Inkomstenbelasting 2021.

Het is voor iedereen weer tijd om belastingaangifte 2021 te doen.
KBO Keijenborg heeft 2 belastingconsulenten die u hierbij kunnen helpen.
Wilt u uw aangifte laten invullen door een van onze belastingconsulenten, dan moet
u zelf contact met hen opnemen;

Wilbert Bergervoet           tel. 06-44966717
Paulien Jansen Schutten tel. 06-19320975
Neemt u bij het bezoek van hen, de coronamaatregelen in acht.
Het bestuur.

Het Seniorenconvent Bronckhorst

Het seniorenconvent heeft een twee maandelijks overleg met de afgevaardigden van de verschillende ouderenorganisaties uit de gemeente Bronckhorst. De onderwerpen hebben hoofdzakelijk betrekking op de belangenbehartiging ten behoeve van de leden, met name het ouderen welzijn. Daarnaast is er een halfjaarlijks overleg met de gebiedswethouder van Bronckhorst – West ( deze heeft onder ander zorg, welzijn en woonbeleid in zijn portefeuille)
Hier worden veelal de beleidsmatige aspecten met betrekking tot belangen behartigen van onze achterban besproken.

Het afgelopen jaar heeft het convent, i.v.m. de Covid-maatregelen , slechts enkele keren vergaderd, dit was in het tweede gedeelte van 2021. Actueel hierin was de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022. Als convent hebben wij het initiatief genomen om de plaatselijke politiek te informeren over wat ons als ouderen bezighoudt m.b.t. zorg, participatie, mobiliteit en fysieke leefomgeving.

Dit initiatief, “ Manifest voor een seniorvriendelijke gemeente Bronckhorst”, is in november naar alle besturen van de politieke partijen van de gemeente Bronckhorst toegestuurd.
Met als doel deze speerpunten uit het manifest op te nemen in hun verkiezingsprogramma.
Centraal in dit manifest zijn de mensen, inwoners van de gemeente Bronckhorst, niet de regels! Dat vraagt om klare taal en eenvoudige regels: helder uitgelegd en geschreven vanuit de vraag van de inwoners zelf. Een seniorvriendelijke gemeente neemt de wensen van de mensen en niet het beschikbare budget als uitgangspunt voor beleid. Met deze stellingname hebben wij enkele hoofdzaken gebundeld waarop zich o.i. de politiek zich dient te richten qua het gemeentelijk beleid.
• Mobiliteit, toegankelijkheid en veiligheid
• Voldoende inkomen voor senioren
• Welzijn en zorg
• Samenspel tussen hulpverleners

De hierboven genoemde aspecten zijn een samenvatting van de tekst die middels een aanbevelingsbrief aan de politieke partijen is toegezonden. Wilt u de volledige tekst lezen,
dan is deze te vinden op de website:

www.kbokeijenborg.nl - Nieuws - Manifest Convent

Fiets-4daagse KBO Keijenborg 2022

Voor de 6e keer organiseren we vanuit de KBO wederom een fietsvakantie van
woensdag 20 juli tot zaterdag 24 juli 2022
Dit jaar hebben we gekozen voor Noord-Holland en wel Heerhugowaard,
centraal gelegen tussen Alkmaar – Schoorl –Enkhuizen

De kosten zijn € 325,00 pp 2- persoons kamer
€ 365,00 pp 1-persoons kamer
Fietsvervoer € 6,00 per fiets
Bijdrage meerijden € 20,00 pp.

Wat krijg je voor dit arrangement?
1e dag bij aankomst een heerlijke lunch

3 x overnachting met ontbijt
2 x twee gangen diner
Museumbezoek
Laatste dag een afscheid diner in onze omgeving

Opgave is mogelijk door een e-mail aan m.hilderink@kickxl.nl of rikie.tolkamp@gmail.com

Namens de voorbereidingsgroep:
Gerard Stapelbroek   0575-461993
Rikie Tolkamp            06-22840429
Frida van der Schot   06-21309404
Marijke Hilderink        06-12518873

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 Alle jarigen in februari,
                                         van harte gefeliciteerd,
                                                  wij wensen u een fijne dag toe.

                                       Het volgende Magazine en nieuwsbrief verschijnt 22 februari

Copyright © 2004-2022 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee