Adviseurs
okt 31, 2019

Nieuwsbrief november 2019


Nieuwsbrief KBO Keijenborg. november 2019

Agenda:
7 november Wandelmiddag
9 november Bridgetoernooi
10 november de Aanschuiftafel
16 november de Bleijkebus
21 november Wandelmiddag
?? november Natuurbeleving
14 december Kerstviering
21 december de Aanschuiftafel
22 december de Aanschuiftafel

Wekelijkse activiteiten:

Internet café vanaf 9.00 uur de Horst, inloop elke maandag
Internet café vanaf 10.30 uur de Horst, workshop elke maandag
Koersbal vanaf 14.00 uur de Horst elke maandag
Volksdansen vanaf 13.30 uur de Horst elke dinsdag
Bridge vanaf 19.15 uur de Horst elke dinsdag
Kaarten vanaf 14.00 uur de Horst elke woensdag

Andere activiteiten / hoe laat / waar:
Wandelen vanaf 13.30 uur, Booltinkplein (do)
Bingo vanaf 14.00 uur in de Horst (woe)
Aanschuiftafel s.v.p. opgeven, (zat/zon)*
Bleijkebus s.v.p. opgeven, (zat)*

* Zie info over opgeven elders in deze Nieuwsbrief

Wij hopen u ook een keer te zien, van harte welkom!

  .................................................................................................................................................................................................................

Zaterdag 9 november : Groot Bridgetoernooi.

Voor de zesde keer organiseert bridgeclub “DE KEI” een groot bridgetoernooi, voor bridgers uit de verre omgeving, binnen zeer korte tijd was de inschrijving vol! Dorpshuis “de Horst” is het middelpunt van een middag met 96 bridgers die de gemoedelijke sfeer en gezelligheid van onze club zeer waarderen.

 Zondag 10 november: de Aanschuiftafel

Vroeg donker, lange avonden, ook dan is het fijn om er af en toe op uit te gaan.
Samen maken we er weer een gezellige middag van.
De groep van Dinie Huis in ‘t Veld kookt weer met veel plezier de sterren van de hemel.
De kosten zijn € 7,= p.p. Vooraf opgeven bij Marijke Hilderink, tel. 0575-464170
Wilt u opgehaald en weer thuisgebracht worden dan dit vermelden. Kosten; € 2,= p.p.

BELANGRIJKE MEDEDELING
In december is de aanschuiftafel verplaatst naar 21 en 22 december, dus niet op 7 en 8 december, Wilt u graag op zondag komen eten dan kunt u dat in november al aangeven.

Zaterdag 16 november: De Bleijkebus

We gaan we er weer op uit om een gezellige middag te maken met De Bleijke bus.
Nu gaan Diny, Helmy en onze chauffeur Tonny naar de Intratuin in Lochem om weer helemaal in de Kerstsfeer
te komen. Op de terugweg een stop voor een heerlijk hapje en drankje.

Voor eventueel een rolstoel bij de Intratuin kan gezorgd worden.
U wordt om ongeveer 13.00 uur opgehaald en om ongeveer 18.00 uur weer thuisgebracht.
De kosten voor deze gezellige middag zijn € 20, = per persoon.
U kunt zich opgeven vóór 10 nov. bij: Diny Huis in ’t Veld tel: 0575 - 462809 of bij: Helmy Evers tel: 0575 - 462709.

Internetcafé

Van 4 november t/m 25 november wordt er in het Internet Café een Cursus DigiD gegeven.
In deze periode is de inloop en de individuele afspraken voor de gene die niet aan de cursus mee doen van 9 uur tot 12 uur.

Cursus DigiD

Onze maatschappij is al geruime tijd digitaal en wij kunnen er niet meer onderuit.
De overheid, maar ook de zorgverzekeraars, ziekenhuizen en pensioenverzekeraars zijn al vele jaren op het internet te vinden. Op de website https://mijn.overheid.nl/ vindt u ook de ‘Mijn-omgeving’, u kunt zien welke gegevens van u bekend zijn bij de overheid.
Als nog geen of nauwelijks ervaring heeft met DigiD, kan de cursus DIGI STERKER u op weg helpen. Hebt u nog geen DigiD dan kunnen wij die samen met u aanvragen.
Wij gaan werken aan de hand van een handboek waardoor u stap voor stap meer kennis en vaardigheden krijgt. Onderwerpen die ter sprake komen: hoe werken met DigiD in diverse “Mijn omgevingen” en hoe kan ik met behulp van DigiD zorg aanvragen bij gemeente. Aanschaf van het handboek bevelen wij aan, naderhand is dit ook als naslag werk te gebruiken,
kosten hiervoor zijn € 15,--.
Gecertificeerde coaches begeleiden u op de digitale weg in deze materie. U zult merken dat u meer vertrouwd raakt met het DigiD gebeuren, de ‘angst’ hiervoor zal worden weggenomen en tevens zult u zien dat de DigiD omgeving veilig is.

Nog enkele belangrijke zaken op een rijtje:
Locatie Dorpshuis de Horst, Keijenborg
Tijdstip/duur Op de maandagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur
van 4 november t/m 25 november
Deelname Gratis, ook voor niet KBO-leden. (Koffie en thee wel zelf betalen).
Minimaal 5, maximaal 8 personen.
(Mochten er meerdere personen geïnteresseerd zijn dan herhalen wij de cursus op een later tijdstip).
Opgave bij Lies Kelderman, tel.: 06 54 27 49 20 of per e-mail: kbokeijenborg.icafe@gmail.com

Graag uw eigen laptop of iPad meenemen. (Er zijn 2 laptops en 2 iPads aanwezig)
Wij nodigen u van harte uit om aan deze nuttige en interessante cursus deel te nemen.

Als laatste statement: senioren worden niet achtergesteld, de gelegenheid om in eigen tempo een cursus te volgen is er immers.

PMA Bonus Menzis 2019.

Als U in 2019 voor uw zorg via PMA bij Menzis verzekerd bent, dan kunt u digitaal
vanaf 1 november 2019 tot en met 31 december 2019 een bonus aanvragen
De hoogte van het bedrag in 2018 was € 33 per verzekerde met eigen polis.
U kunt met de onderstaande link inloggen op hun website: https://pma.info/zorgverzekering/pmabonus

Indien u hulp nodig hebt om dit aan te vragen kunt u contact op nemen
met Paulien Jansen tel: 06-19320975

Alleen als u via PMA bij Menzis verzekerd bent kunt u dit digitaal aanvragen.
PMA Menzis staat op uw polis die u de komende maand ontvangt.


Medische keuring t.b.v. het verlengen van het rijbewijs

De keuringsdagen voor de 1e helft van 2020 zijn:

18 januari – 15 februari – 14 maart – 18 april – 9 mei – 27 juni.


Kerstuitje, zondag 1 december 2019

Wij werden attent gemaakt op de mogelijkheid om in museum Orientalis (het oude Bijbelsmuseum) in de buurt van Nijmegen het grootste kerstdiorama van Europa te bewonderen. Dit unieke diorama beslaat een oppervlakte van 110 m2 en telt meer dan 1800 figuren. Het vertelt op beeldende wijze het hele kerstverhaal; van de aankondiging van de geboorte van Jezus tot aan de vlucht naar Egypte. een rondleiding daar is gewenst.
’s Middags gaan we door naar Elten, daar is een kleinschalige gezellige Weihnachtsmarkt op het plein voor de kerk. In de Martinikerk zingen op die dag verschillende koren, o.a. om 15.30 uur:
“a Sign of Friendship”. Een koor van wel 80 enthousiaste dames en heren uit Didam die onder bezielende leiding van John Stinissen de sterren van de hemel zingen. (N.B. zij zingen ook op 21 december in de Remigiuskerk in Hengelo, een aanrader!)
Tot zover de info over de invulling van de dag. Dan nu nog enkele praktische zaken.
Wij gaan dit decemberuitje organiseren als we minimaal 15 personen hebben die meegaan. Kosten ca. € 25,-- excl. vervoer. Inclusief is entree museum, koffie/thee met lekkers, rondleiding en lunch.
Opgeven telefonisch bij Jan 0575-463137 of Francy 0575-463467 vóór 28 oktober, omdat we er maar een paar tekort komen nog een kans, uiterlijk 31 oktober opgeven!!
Wij starten met organiseren als er voldoende spontane animo is!!

Duurzaamheidslening via gemeente Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst had in het verleden meerdere potten voor geldverstrekking in verband met klussen of verduurzaming van een woning. Sinds kort zijn deze samengevoegd tot één nieuwe lening:
de “Toekomstbestendig wonen” lening.

Inwoners hoeven nu niet meer uit te zoeken welke lening voor hun woonwens geschikt is of meerdere aanvragen indienen.
Hebt u plannen om uw huis te verduurzamen, een ding is zeker dit gaat veel geld kosten. De Achterhoekse gemeenten vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk bestaande woningen energiezuiniger, toekomstbestendiger en beter worden gemaakt, vandaar deze nieuwe regeling tegen aantrekkelijke voorwaarden. Ook als u uw nieuwbouwhuis bijvoorbeeld aardgasvrij maken kunt u gebruik maken van deze lening.

Er zijn vier verschillende soorten leningen mogelijk, variërend in hoogte bedrag, rentepercentage en looptijd. Voor meer info klikt u op de volgende link.

https://verduursaamenergieloket.nl/wp-content/uploads/2019/08/Informatiefolder-Toekomstbestendig-Wonen-Bronckhorst.pdf

 Leefbaarheid in Keijenborg.

In de nieuwsbrief van september hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de leefbaarheid, m.b.t. woningbouw in Keijenborg. Er is toen een werkgroep gevormd die een enquête zou uitschrijven om de woningbehoefte in kaart te brengen, dit alles ingegeven door de nieuwe ontwikkelingen bij de locatie Maria Postel.
Het hield in dat er naast het gerenoveerde hoofdgebouw ca 17 nieuwe woningen gebouwd konden worden. De betreffende projectontwikkelaar had hiervoor al een ontwikkelingsplan bij het college ter inzage aangeboden. De gemeente stond hier positief tegenover, echter voordat zij medewerking verlenen, willen ze duidelijkheid hebben omtrent de specifieke woningbehoefte die ten grondslag ligt aan dit ontwikkelingsplan.
Door inzicht te krijgen in deze woonwens/behoefte hebben we als werkgroep in de nieuwsbrief van september een enquête onder het schrijven van het artikel geplaatst teneinde inzicht te krijgen over de woonwensen van met name de KBO-leden.
Op deze enquête hebben we 8 reacties ontvangen, deze waren positief en gaven inzicht in hun woonbehoefte (bij een vervolgonderzoek worden deze meegenomen).
Tijdens een bespreking in de werkgroep werd er overlegd om het geheel groter aan te pakken en verder te kijken dan alleen de KBO-leden. Het idee ontstond om dit via de media, Klepper en Contact op te zetten.
In overleg met de Dorpsraad gaan we echter de woonbehoefte nog gedegener in kaart brengen, het doel is een totaalbeeld te krijgen van de woonbehoefte in Keijenborg, onder zowel jong als oud. Om dit op professionele wijze aan te pakken heeft de Dorpsraad besloten om hiervoor een gerenommeerd bedrijf in te schakelen.

Moventem, gespecialiseerd in dit soort onderzoek, zal dit in samenwerking met de gemeente gaan uitvoeren. De voorbereiding t.b.v de enquête zal eind oktober plaats vinden. In de nieuwsbrief van december informeren wij u verder over de voortgang van dit onderzoek.
Werkgroep Leefbaarheid in Keijenborg.

13 oktober 2019 Aanschuiftafel (Verslag)

Zondagmiddag 13 oktober was een mooie herfstmiddag,
Wij hebben samen prettig gekookt en het menu was ingesteld op de Herfst.

Huisgemaakte Tomaten met courgette en rode ui soep.
Aardappelpuree en Rode kool, eigen gemaakte appelmoes,
Kipdijfilet in rode wijn saus,
Perzik mouse als toetje.

Deze keer waren er 5 mannen, ze durven te komen en weten dat het eten heerlijk en gezellig is.
De opkomst was 26 personen. Team : Ans – Yvon – Riet- Lucy – en Jozefien.

 Kennisgeving: Lucy Beeftink en Jozefien Sessink hebben er lang over nagedacht of ze nog door zouden gaan met het koken voor de “Aanschuiftafel” maar op zondag 13 oktober heeft ons toch de doorslag gegeven dat wij stoppen als vrijwilligster met het eten koken en alles wat erbij komt kijken, het wordt lichamelijk erg zwaar voor ons.

Wij hebben het met heel veel plezier gedaan, zeker om weer eens iets nieuws te kunnen koken voor een grote groep, nieuwe gerechten die deze doelgroep zelf niet thuis maken.
De complimenten van de groep waren bijzonder fijn en leuk, dat waarderen wij. Mensen met een vriendelijk , blij en lachend gezicht weer huiswaarts te zien gaan. “Het was weer erg lekker”. Wat hebben jullie toch weer fijn gekookt. Nou daar doe je het dan ook voor!
Vriendelijk Groet Lucy en Jozefien.

KBO Tentoonstelling “Keijenborg Creatief” (Verslag)

Op zaterdag 21 september vond de tentoonstelling Keijenborg Creatief plaats in de Horst. Op de vrijdag ervoor was de inbreng, heel spannend, omdat van tevoren niet bekend was wat iedereen precies in zou brengen. De werkstukken konden neergezet en opgehangen worden op plaatsen die de organisatie aanwees. Hier en daar moest wat aangepast worden, tafeltje erbij of in een andere hoek. Een kleine indruk van de creaties. Poppen handgemaakt, zelfs de hoofden, handen en bijbehorende attributen. Aangeklede poppen in kleding uit de vorige eeuw. Houtsnijwerk in abstracte vormen. Sieraden met edelstenen en andere gemaakt van rubber. Handgemaakte tassen, geboetseerde borstbeelden, poppenhuizen met minuscuul klein meubilair. Schilderijen in alle soorten en maten, van abstracte aquarellen, stillevens in olieverf tot jachttaferelen in acrylverf. Verder geborduurde werkstukken: een vrolijk alfabet, schellekoorden, een tafelloper etc. Schitterende quilt werkstukken, eigenlijk was daar niet voldoende ruimte voor. Ook getalenteerde schrijvers van toneelstukken in dialect en gedichten toonden hun werk: indrukwekkend wat veel er met weinig woorden gezegd kan worden. Verder nog: pergamano kaarten, houten speelgoed, grolse wanten en een geknoopt vloerkleed. Veel belangstelling was er ook voor een nieuwe hobby: Diamond painting. Je maakt een schilderij met gekleurde kristallen steentjes, het wordt ook wel borduren met steentjes genoemd. Na de opening om 10.00 uur was het meteen al gezellig druk en dat is het de hele tijd gebleven. De meeste bezoekers waren verbaasd over de creativiteit die in Keijenborg bestaat. Vele dorpsgenoten ken je van gezicht, maar door hun creatieve werkstukken zie je nu ook een andere kant van hen. Wij danken de exposanten voor hun creaties en de bezoekers voor hun belangstelling. Kortom een goed initiatief met een geweldig resultaat!

Hart voor de Achterhoek

Op donderdag 10 oktober j.l. werd de uitslag bekend gemaakt van de Rabobankactie “Hart voor de Achterhoek”.
Dit heeft voor ons het mooie bedrag van € 908.60 opgebracht.
Alle mensen die op ons hebben gestemd, bedankt.


Slachtevisite bij KBO Keijenborg (verslag)

Op 11 oktober tijdens de opening van het seizoen, werden wij bezocht door enkele dames van de Historische Vereniging Oud Noordijk.
Op ludieke wijze vertelden zij over van alles wat vroeger met de slacht van een varken te maken had.
Van het doodschieten, het ontleden van het beest en het afsnijden en verwerken van het vlees. Het waren spannende verhalen met veel humor. De meeste aanwezigen konden zich de beelden erbij zo weer herinneren.
Te proeven was er ook van alles: hoofdkaas, gebakken leverworst en bloedworst, naegelholt, ham en spek, heerlijk! In de pauze werd een film vertoond over de ‘slachtevisite’ zoals de vereniging dit organiseert op de derde zondag in november, dan hangt er daadwerkelijk een ‘varken aan de lere’. Dit evenement trek veel bezoekers.
Na de pauze gingen zij over op het vertellen van allerlei hilarische zaken van vroeger, zoals het doen van de was op maandag.
Dat het een bijzonder geslaagde avond was is overduidelijk, er werd veel en langdurig gelachen.

19 oktober, Uitstapje met de Bleijkebus (Verslag)

Zaterdag 19 oktober was weer het Bleijkebus-uitje.
We zijn naar museum Smedekinck in Zelhem geweest.
We begonnen daar met koffie en thee in de voormalige boerderij.
Hierna kregen we een rondleiding, de voormalige woonkamer was ingericht als trouwkamer, de meubels van het oude gemeentehuis stonden hier.
Toen naar de olde bedstede en de kelder vol weckflessen. Mooi waren ook de oude instrumenten van de tandarts Poest Clement. Er werden zo leuke verhalen verteld over vroeger.
Kortom er was zoveel te zien en de gids vertelde leuk, we kwamen tijd tekort.
Daarna lekker gegeten bij eetcafé de Veldhoek.
Onze chauffeur Tonnie bracht hierna iedereen weer veilig thuis.
Tonnie, Thea en Mieke

………………………………………………………………………………………………………………………………

 Alle jarigen in de maand november,

                               van harte gefeliciteerd

                                           en een fijne dag gewenst

 


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Het Magazine en de Nieuwsbrief voor december 2019 en januari 2020
verschijnen 3 december

Copyright © 2004-2020 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee