Home

Welkom op de website van KBO Keijenborg.

KBO (Katholieke Bond van en voor Ouderen) is een vereniging voor 55-plussers in Keijenborg e.o.
Deze club probeert op te komen voor de belangen van alle 55-plussers. 

Wij organiseren:cursussen                                                  

 • activiteiten
 • maandelijkse bijeenkomsten
 • fietsen
 • wandelen
 • koersbal
 • kaartmiddagen
 • bridgen
 • stoelgym
 • volksdansen
 • aanschuiftafel
 • museumbezoek
 • reizen en/of uitstapjes

 
Ontstaansgeschiedenis.

Op 22 februari 1968 op een feestvergadering van Schuttersgilde St. Jan is het idee ontstaan om wat voor de ouderen in de parochie Keijenborg te organiseren. Een kaartmiddag op de donderdag en 1 keer per maand een bijeenkomst, een ontspanningsmiddag bij café de Eikeboom zou voor veel ouderen zeer welkom zijn.
En zo ontstond de KBO “Ons Genoegen”.
Een jaar later werd een bestuur gevormd. De heer H. Hermans was de eerste voorzitter.
In de loop van de jaren veranderde er veel. Er werden vaste bestuursvergaderingen gepland en bestuurscursussen gevolgd. Ook kwamen er thema-avonden. We sloten ons aan bij de regio Achterhoek en de provincie Gelderland.

Copyright © 2004-2017 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee